5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > SHAKESPEARE - HLAVNÍ POSTAVA KNIHY O MNĚ - Martin Hilský

SHAKESPEARE - HLAVNÍ POSTAVA KNIHY O MNĚ - Martin Hilský

Autor: Barbara Čechová | Datum: 9.4.2008 | Vydání: 4/2008

Shakespearolog, divadelník, překladatel, univerzitní profesor. Martin Hilský, který sleduje po více než čtyřicet let generace studentů na katedře anglistiky Filozofické fakulty UK, v Portálu vydává knihu rozhovorů Když ticho mluví.

Na univerzitě vyučujete čtyřicet dva let. Jak vnímáte posun a změny mezi generacemi?

Je opravdu zajímavé být pozorovatelem: mým studentům je pořád dvacet let, zatímco já stárnu. Vyučoval jsem kdysi celou anglickou literaturu, nyní se soustředím na Shakespeara a překladatelský seminář. Co se týče změn, například v osmdesátých letech byla situace úplně jiná. V té době byla literatura svým způsobem důležitější než dnes. Lidé nemohli tolik věcí dělat a literatura tehdy představovala takové okénko do svobodného světa. Dnešní doba má samozřejmě své výhody i nevýhody. Výhody spočívají především ve svobodě - studenti mají možnost cestovat do Anglie, Ameriky, a naučit se tak lépe jazyk a poznat tamější kulturu. Další základní výhodou je, že přijímací řízení je otevřené naprosto každému, jediným kritériem jsou talent a znalosti.

To je zajímavé - jak se na filozofické fakultě zjišťuje při přijímacím řízení talent?

Do přijímacího řízení je zařazena esej. Jak je student schopen vyjadřovat se v cizím jazyce, je více otázkou talentu než naučení se. Nejsme sice umělecká škola, ale filologický talent zkoumáme jak při písemné, tak i při ústní zkoušce.

Kdo se v dnešní době hlásí na anglistiku?

Mnoho lidí z různých důvodů. Hodně zájemců se hlásí z pragmatických důvodů - chtějí se naučit anglicky a dozvědět se něco o zemích, kde se anglicky mluví, což ovšem neodpovídá vymezení oboru. Znalost angličtiny se u nás už předpokládá a fakulta se pak snaží vybudovat porozumění jazyka zevnitř. Občas se mezi studenty vyskytují velmi výjimeční lidé - například student, který překládá ze starořečtiny. To se dříve nestávalo. Ale mezi tím je poměrně široký průměr. Mnoho zájemců o studium chodí k pohovorům se seznamy četby, v nichž uvádějí pouze pokleslou literaturu. Maximálně dojdou k detektivkám nebo knihám typu Letiště. Těch lidí, kteří přijdou s opravdovým základem, je pořád stejně málo.

Pragmatická doba

Nevýhodu doby tedy spatřujete v určitém zpovrchnění, zploštění?

Tak… Přijímací zkouška je právě od toho, aby vybrala ty, kdo mají kulturní přesah a vážný zájem. Univerzitní filolog bez vážnějšího zájmu o řeč je nemyslitelný. Nevýhodou doby myslím především onu pragmatičnost. Ono je to dvojznačné. Obrovskou výhodou je, že naši posluchači už od začátku mluví anglicky daleko lépe než předchozí generace, nebo než jsem například mluvil já, a to proto, že mohou být zaměstnáni u anglicky mluvících firem a mohou odjet do ciziny a jazyk se tam naučit. V určitých případech to ale odvede zájem od studia. Studenti pak v praxi využívají jen znalost řeči. Vedle nich ale existují studenti, kteří vám řeknou, že dostali skvělou nabídku od firmy s opravdu úžasným platem, ale odmítli to, protože chtějí studovat a vědí, že je k tomu potřeba čas. Věřím, že spousta mladých lidí má pořád zajímavý žebříček hodnot.

Někteří vaši kolegové podepsali na podzim „Výzvu všem, jejichž hlas je slyšet“. Jaký je váš názor na tuto výzvu? Snižuje se podle vás úroveň vzdělanosti?

Na jednu stranu určité zpovrchnění charakterizuje tuto dobu, na druhou stranu vidím, že se to nedá říct obecně. Například jsme byli po revoluci zpočátku zaplaveni pokleslou literaturou, ale dva roky poté začala vznikat celá řada unikátních a fantastických edičních projektů. Totéž vidím u našich studentů. Nejsem schopen posoudit, jestli to, s čím přicházejí ze střední školy, je horší než dříve. Co se týče české vzdělanosti, jsem takový skeptický optimista. Česká vzdělanost je poměrně vysoká.

Celý rozhovor naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 4/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy