5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Syndrom vyhoření u pedagogů

Syndrom vyhoření u pedagogů

Autor: Roman Pešek | Datum: 6.1.2017 | Vydání: 1/2017

Syndrom vyhoření je psychický stav charakterizovaný celkovým vyčerpáním a snížením pracovní výkonnosti v důsledku dlouhodobého a silného stresu. Vyhoření se objevuje zejména u osob, které pracují s lidmi v tzv. pomáhajících profesích. Ohrožení jsou hlavně lékaři, sociální pracovníci, psychoterapeuti či učitelé.

Syndrom vyhoření u pedagogů

Občas trpí vyhořením i blízké osoby, které pečují o dlouhodobě nemocného člena rodiny, nebo rodiče, kteří se starají o handicapované dítě obvykle s problémovým chováním. Vyhořet mohou i rodiče zdravých dětí, zvláště pak matky, jež na sebe kladou vysoké nároky a chtějí být zároveň perfektními mámami, manželkami, přítelkyněmi a zaměstnankyněmi. Na maminky klade velké nároky i současná doba, společnost, kult „výkonu a dokonalosti“.

V důsledku emancipace si na sebe ženy ušily bič. Po osmihodinové pracovní době je totiž často čeká druhá šichta doma. Některé výzkumy v této souvislosti naznačují, že nejspokojenější jsou ženy, které pracují na půl úvazku a že radost z mateřství je vyšší ve společnostech, kde se dětem nepřikládá extrémně velká hodnota. Matky, které své dítě vnímají jako centrální životní hodnotu, trpí více depresemi než ženy, které děti sice mají, ale neberou je smrtelně vážně. Vysvětluje se to tím, že přílišná fixace na dítě vyvolává v matkách stres, jestli budou schopny naplnit všechny potřeby dítěte, a to v nich způsobuje pocity viny a selhání.

Školní stresory

Syndrom vyhoření není samostatnou, jasně ohraničenou diagnostickou jednotkou. Posuzování, jestli je člověk opravdu vyhořelý, je často obtížné. Někdo říká, že je „vyhořelý“, a přitom je jen dočasně více unavený, podobně jako lidé říkají, že mají „depku“, a přitom mají jen špatnou náladu, která se zanedlouho zlepší. Zároveň se setkávám s klienty, kteří mluví o svém vyhoření, přičemž jejich prožívání a potíže odpovídají spíše klinické depresi.

Odhadem 20–30 % profesionálů, kteří pracují s lidmi, se v životě setká s vyhořením. Co se týče pedagogů, české výzkumy ukazují, že vyhoření trápí odhadem 10 % učitelů a že asi 60 % vyučujících pociťuje v rámci své profese nadměrný stres.

Důsledky vyplývající z vyhoření u učitelů jsou různé. Často to je jejich vyšší nemocnost, nejednou kvůli různorodým psychosomatickým onemocněním. Vyhořelí učitelé odcházejí do jiných profesí. Rizikové je také to, že vyčerpaní učitelé mohou negativně ovlivňovat atmosféru mezi kolegy a mohou vytvářet špatné klima ve třídě, v níž se pak snižuje efektivita vzdělávacího procesu.

Mezi největší stresory učitelů patří nadměrná pracovní zátěž, včetně nadměrné a mnohdy nesmyslné administrativy, a časté změny ve struktuře školského systému. Stresující je také potřeba být během výuky stále soustředěný a pružný ve smyslu přizpůsobování stylu výuky momentální atmosféře ve třídě. Stresují emočně náročné interakce s problémovými žáky, problémovými rodiči, problémovými a konfliktními kolegy, včetně nadřízených, nedostatek pozitivní zpětné vazby od žáků, kolegů, nadřízených a rodičů, příliš početné třídy, nevyhovující pracovní prostředí školy. Stresujícím faktorem je rovněž vysoká hlučnost školního prostředí. Stresorem jsou také neadekvátní plat a nízká prestiž profese učitele, což trápí především muže pedagogy, protože to snižuje jejich sebeúctu. Nízká prestiž tohoto povolání také vede k tomu, že žáci mají k učitelům méně respektu a chovají se více problémově, což je pro učitele dalším stresorem.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 1/2017 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy