5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Učíme se na hradech a zámcích aneb Památky mě baví!

Učíme se na hradech a zámcích aneb Památky mě baví!

Autor: Naděžda Rezková Přibylová | Datum: 9.9.2014 | Vydání: 7/2014

Pokud patříte k těm, kdo jsou přesvědčeni, že člověk je tvor zvídavý a že učení není jenom pasivní poslech výkladu, výpisky do sešitu a zpaměti naučené odstavce textu, ale že učení může přinášet i radost, máte důvod číst následující řádky. Stručně v nich popisuji různé cesty, jak zviditelnit místní památku bez plytkosti, nostalgie a nudy, prostřednictvím mnohdy silných osobních zážitků a nečekaných překvapení z dovedností a vědomostí všech zúčastněných.

Učíme se na hradech a zámcích aneb Památky mě baví!

Když máme denně něco na očích (třeba lísteček na monitoru s upozorněním: Vypnout monitor!), po čase to přestaneme vnímat. Platí to i o památkách, které máme přímo před nosem, každý den kolem nich chodíme, díváme se na ně z oken školy, nebo domova a většinou není důvod, aby nám vstupovaly intenzivněji do života. Zvláště když si většina z nás vybaví prohlídku hradu nebo zámku, při níž nás průvodce udolal výčtem porcelánu, chronologickým přehledem majitelů sídla a jejich příbuzných, nebo jsme při prohlídce čelili ataku historek o bílé paní, bezhlavém rytíři, kouzelném zrcadle a podobných nesmyslech. Děkuji, nechci!

Nebaví nás nudit

Když před dvaceti lety přijeli žáci ze základní školy v Praze 4 na prohlídku zámku ve Vrchotových Janovicích, ukázalo se, že při výkladu se trápili všichni – žáci i průvodce. Tak vznikl nápad na muzejní projekt řetězového provázení. Jeho princip je jednoduchý, průvodcem se stanou sami žáci. Projekt se osvědčil, a tak v průběhu let tým nadšených a zkušených pedagogů v čele s Mgr. Ludmilou Fiedlerovou, průkopnicí projektu a zároveň kastelánkou zámku Vrchotovy Janovice, tento způsob provázení propracoval a popsal v metodice s příznačným názvem Nebaví nás Vás nudit.

Přesuňme se v čase do roku 2012, kdy byl zahájen projekt Národní a kulturní identita – Vzdělávací role Národního památkového ústavu (NPÚ). Poslání projektu vystihuje motto Památky nás baví a edukační devatero:

1. Na počátku je zážitek.

2. Čeho se člověk dotkne, na to nezapomene.

3. Pomoz mi, abych si na to přišel sám.

4. Co je dobré pro děti, je dobré i pro dospělé. (Opačně to však platí málokdy.)

5. Lidé chrání to, k čemu mají vztah.

6. Památky jsou místem, kde můžeme objevovat své příběhy.

7. Památky nejsou jen hrady a zámky.

8. Památky jsou příležitostí pro setkávání, učení, tvorbu a zábavu všech generací.

9. Proces je stejně důležitý jako výsledek.

Mým úkolem v projektu bylo připravit, realizovat a vyhodnotit vzdělávací program, který by uvedené cíle naplňoval.

Kde, kdo, kdy, co, proč

Po zhlédnutí řetězového provázení ve Vrchotových Janovicích a na dalších dvou památkách jsem se rozhodla využít právě tuto metodu ke zviditelnění památky pro místní komunitu. V praxi to znamenalo podrobně se seznámit s vybranými památkovými objekty, prověřit jejich přednosti a nedostatky včetně provozních podmínek. Dalším krokem bylo kontaktovat školu v místě památkového objektu, zjistit její potřeby a představy a na základě toho všeho navrhnout způsob, jakým bude příprava a samotné řetězové provázení probíhat.

Při „mapování terénu“ jsem došla k rozhodnutí realizovat řetězové provázení hned na čtyřech objektech Kraje Vysočina. Neodolala jsem tomu, abych nevyužila skutečnosti, že v blízkosti všech objektů se nacházela alespoň jedna škola a každý objekt nabízel jiný způsob provázení a přípravy na něj. Svoji roli sehrál i fakt, že na dvou z těchto objektů už měli s řetězovým provázením zkušenosti, zbývající dva objekty nabídly maximální podporu. Dobrá vůle je základ, ale nevystačíte s ní. Důležité je vše dobře promyslet, naplánovat, obklopit se skvělými spolupracovníky (ze školy i památkové péče) a pružně reagovat na aktuální potřeby zúčastněných.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Rozumíme penězům Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy