5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > V prevenci alkoholismu je nejdůležitější vzor rodičů

V prevenci alkoholismu je nejdůležitější vzor rodičů

Autor: Václav Dvořák | Datum: 18.1.2006 | Vydání: 1/2006

Školy mají jen omezené prostředky, jak bojovat s konzumací alkoholu dětmi. Preventivní programy sice dosahují určitého efektu, dítě je však mnohem víc pod vlivem svých vrstevníků a rodičů. Právě rodiče a jejich způsob života,který děti napodobují, rozhodují, zda bude mít člověk v mládí i později v dospělosti problémy s alkoholem. Podle Ladislava Csémyho z Psychiatrického centra Praha jsou přitom data o postoji dětí a mladistvých k alkoholu velmi nepříznivá.

Hodně se mluví o prevenci užívání nelegálních drog mezi dětmi, o prevenci alkoholismu však už o poznání méně. Čím je to způsobeno?

Prvním důvodem byl fakt, že se problém s drogami objevil náhle a rychle se zvyšovaly počty lidí, kteří je užívají. Druhým důvodem je skutečnost, že drogy jsou v povědomí lidí spojené s většími společenskými i zdravotnímiriziky než alkohol, ačkoli ve skutečnosti to není pravda. A třetím důvodem je ilegální charakter těchto drog - jde o mediálně i politicky zajímavější téma. Politici chtějí řešit problematiku zneužívání drog, ale jsou opatrní vevztahu k alkoholu, protože jeho pití je společensky přijatelné a navíc zde přežívá mýtus, že výroba a spotřeba alkoholu významně přispívají k ekonomické prosperitě země.

Pijí u nás děti alkohol v porovnání s dalšími evropskými zeměmi více nebo méně?

U alkoholu nejsou rozdíly mezi ČR a dalšími zeměmi tak výrazné jako u drog, kde jsme se například ve spotřebě takzvaných rekreačních drog umístili na prvním místě, přední místa v žebříčcích však obsazujeme i zde (viz Jakpijí děti). Dánsko, Česká republika, Německo, Rakousko - to jsou země, kde mladí lidé pijí alkohol víc než jinde. V našem regionu je přitom typické, že se normy dospělých přenášejí na děti - to znamená, že děti nejen pijíalkohol, ale pijí ho často a ve velkých dávkách. České děti navíc začínají pít velmi brzy, první zkušenost s alkoholem mají kolem 12 let, což je dřív než celoevropský průměr. V náš neprospěch také svědčí nejnižší míraabstinence v Evropě - jen málo dětí mladších 15 let nepije alkohol nikdy.

Jaké jsou důvody tak nelichotivých výsledků?

Zčásti to lze vysvětlit sociálně kulturními faktory. I když v Evropě dochází ke sbližování"vzorců pití", kdy se všude stále víc pije především pivo, kulturní rozdíly přece jenom nadále existují. Ve Skandináviibyla dostupnost alkoholu dlouhodobě uměle omezována - výsledkem je, že se tam alkohol nepije často, ale když už se k němu lidé dostanou, tak pijí opravdu hodně. V jižní Evropě se zase pije často, ale zpravidla jde o malémnožství vína podávaného k jídlu. Mezi tím je středoevropská tradice, která je typická pro ČR, Německo, ale i pro Velkou Británii - v těchto zemích se pije často a lidé konzumují velké dávky alkoholu. A u nás je navíc výroba akonzumace piva spojena s určitou národní hrdostí. Spotřeba piva dosahuje 160 litrů na osobu ročně, což je nejvíc na světě, a mnoho lidí je na to opravdu pyšných. Konzumace alkoholu je mezi dospělými velmi rozšířená a pitínadměrných dávek obecně velmi tolerováno. To se pochopitelně přenáší na děti, které se učí napodobováním. Zejména v předadolescentním věku děti velmi silně vnímají, co dělají a jak se chovají rodiče, a to je pro ně směrodatné a správné.

Z výsledků vašich výzkumů vyplývá, že pravidelně pijí i mladší děti. Znamená to, že rodiče tolerují nejen pití u adolescentů, ale i u menších dětí?

Určitě. A kupodivu to platí i u kouření. V jednom výzkumu jsme se dětí ptali i na kapesné a některé děti, kterým ještě nebylo 15, uváděly, že v kapesném je zahrnuta částka, kterou jim rodiče dávají na cigarety. Rodiče tedynejen vědí, že dítě kouří, ale ještě mu dávají peníze na tabák. Podobné je to s alkoholem. Většina rodičů považuje za úplně normální, že při rodinné oslavě se děti mohou napít. Toleruje to rodina, toleruje to širší společnost,setkal jsem se i s tím, že někdy nad tím přivírají oči i ve škole, kdy třeba učitelé vědí, že si děti na školním výletě koupí nějaké víno, ale nijak proti tomu nezasáhnou. Kdyby postoje dospělých byly jiné, neměli bychom takovéproblémy s alkoholem u dětí a mladistvých. A teď jde o to, zda společnost má zájem něco na tom změnit.

Jakým způsobem u nás děti začínají pít a co pijí nejvíc?

Nejvíc pijí pivo, a to chlapci i dívky. Pivo je nejpřijatelnější, nejrozšířenější a nejdostupnější a je to první alkoholický nápoj, s nímž se děti obvykle seznámí. Poměrně značné procento dětí školního věku se přiznává kekonzumaci destilátů, ale ještě častější je pití míchaných alkoholických nápojů: becherovky či fernetu s tonikem apod. To si vysvětlujeme tím, že si málokdo všimne, že dítě nepije nějakou limonádu, a přitom tyto nápoje obsahujírelativně velké množství alkoholu.

Pijí dívky méně než chlapci?

V průběhu posledních 15 let zjišťujeme, že rozdíly mezi chlapci a děvčaty se snižují. V případě kouření už úplně zmizely, u alkoholu se výrazně snižují. Dívky se ve vztahu k alkoholu začínají chovat stejně jako chlapci.Myslím, že je to součást širšího procesu přibližování společenských rolí, kdy mladší generace považuje za normální, že se děvčata i chlapci chovají stejně a chtějí mít stejné šance. Pozitivní je tento trend ve vzdělání,negativní u kouření a alkoholu, kde dívky převzaly návyky chlapců. Chlapci i dívky pijí víc než v minulosti, přičemž u děvčat je křivka spotřeby alkoholu mnohem strmější. U vína, které je tradičně bráno jako spíše ženský nápoj,už předstihly chlapce, ale dohánějí je i v pití piva.

Jak se děti k alkoholu dostávají?

Když se dětí ptáme na první zkušenost s alkoholem, nejčastěji uvádějí, že to bylo při nějaké rodinné oslavě. Později - ve 13 či 14 letech - už se scházejí samy a nemají potíže koupit si alkohol v supermarketu, kdyžpředstírají menší nákup pro rodinu. Problém je v tom, že u nás není prodej alkoholu licencovaný, jako je tomu v mnoha jiných zemích. Pokud tam obchodník nedodrží určité podmínky, licence mu je odebrána, tím pádem alkohol dětemneprodají, protože se bojí o živnost. U nás se alkohol prodává prakticky všude, dokonce i ve zdravotnických zařízeních. Jeho dostupnost je u nás enormní a není zájem ji regulovat. Přitom výzkumy ukázaly, že preventivní programymají relativně nízký dopad na spotřebu alkoholu a že největší vliv mají opatření týkající se omezování dostupnosti.

Existují v pití alkoholu rozdíly mezi žáky různých škol? Předpokládám, že největší problémy budou mít mladí lidé z učilišť.

Rozdíly v pití alkoholu mezi žáky různých typů škol jsou obrovské. Nejméně pijí studenti gymnázií, nejvíce děti z učňovských škol. Důležitou roli hrají socioekonomické podmínky, v nichž vyrůstají. Děti na učňovskýchškolách mají častěji rodiče s nižším vzděláním - a je prokázáno, že lidé s vyšším vzděláním pijí méně - a jsou pochopitelně ovlivněni jejich postojem a názory. Podstatné jsou také odlišné studijní aspirace. Gymnazisté většinouplánují, že půjdou studovat vysokou školu, učni obvykle chtějí získat jen výuční list a na další studium nepomýšlejí. Tím pádem nemusejí trávit tolik času učením a mají jej víc na přátele, s nimiž chodí po restauracích,zábavách a podobně. Navíc přechod na střední školu rodiče vnímají jako krok dítěte k dospělosti a dávají mu mnohem větší volnost. Projevuje se to tím, že děti v prvních ročnících střední škol konzumují alkohol mnohem víc nežžáci posledního ročníku základních škol. Přitom věkový rozdíl těchto dvou skupin je prakticky zanedbatelný.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č.1/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy