5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Vyvolení velcí bratři a jejich malí obdivovatelé

Vyvolení velcí bratři a jejich malí obdivovatelé

Autor: Daniela Kramulová | Datum: 23.1.2006 | Vydání: 1/2006

První pololetí letošního školního roku bylo v mnoha třídách základních škol ve znamení reality show. Častěji než o písemkách a zkoušení se mluvilo o úkolech, které dostávali soutěžící ve vilách. Probíralo se, kdo s kým, protikomu a co s penězi určenými vítězům. Kdo aspoň občas nesledoval některý z pořadů, jako by v kolektivu spolužáků ani nebyl.

Nové televizní formáty přilákaly k obrazovkám milióny diváků a po čase opět vzbudily diskusi o odpovědnosti státu, společnosti a rodiny za výchovu mladé generace. Přestože mnozí čekali, že obě reality show si najdou příznivcehlavně mezi středoškoláky a učni, kteří jsou věkem blízcí většině soutěžících, pořady VyVolení a Big Brother se staly tahákem pro daleko mladší ročníky. Stačilo mezi sedmou a osmou ranní nastoupit do autobusu anepřeslechnutelné hlásky žáků prvního stupně si vzrušeně sdělovaly, co udělal Vladko, co řekla Regina, jak se tvářila Kačka a kdy že to byl ten první sex - zatímco opodál stojící čahouni z učňáku lakonicky poznamenali, že včerato byla fakt nuda, a vrátili se k tématu stahování hudby z netu.

Co koho láká

Poměrně spolehlivým barometrem dětského zájmu o reality show jsou učitelé. Těch"důvěryhodnějších"se žáci přímo ptali, zda se dívají, případně jim vyprávěli, co se odehrávalo. Během přestávek a dozorů mohli zachytitdebaty, kdo měl postoupit, jak byl který úkol složitý a co by se dalo podniknout s hlavní výhrou. Například v Základní škole Koloveč nedaleko Domažlic si ale jsou vyučující jisti, že jejich žáci reality show příliš nežijí. Nanástěnce s idoly se prý občas nějaká"vyvolená"tvář objeví, ale tak moc to děti zase nebere."Žijeme tu hodně sportem, všichni se baví spíš o zápasech ve florbalu. Víc než polovina ze dvou stovek našich žákůchodí na skvěle vedený sborový zpěv, plno má i taneční kroužek,"říká ředitel školy Zdeněk Mlnařík.

Učitelka Hana Skalická z olomoucké ZŠ Komenium se před dětmi netají tím, že reality show nesleduje a její kolegyně, která se pokusila téma ve své hodině naťuknout, prý narazila jen na vlažné reakce. V liberecké ZŠ Lesní siučitelé na druhém stupni udělali průzkum a zjistili, že třetina dětí sleduje alespoň jednu reality show pravidelně, ostatní děti příležitostně, aby byly v obraze. Vladislavě Bláhové je z vyprávění jejích páťáků v čakovické ZŠna okraji Prahy jasné, že hodně dětí sleduje i pozdní necenzurované vysílání (pravidelný zájem žáků potvrzuje i její kolegyně z druhého stupně Vladimíra Vaňková)."Mám ve třídě několik dětí, které sportují. Přijdou ztréninku unavené a ještě se musejí učit. Jiné chodí do hudebky nebo na různé kroužky. Ty na každodenní sledování televize prostě nemají čas,"říká V. Bláhová.

Podle psycholožky Ivany Halíkové patří k pravidelným divákům reality show často ti, kteří ve volném čase nemají v podstatě sílu na nic jiného, než padnout k televizi a zírat na cokoliv, lidé, kteří si iluzí své"hlasovací"moci ventilují vlastní emoce, a ti, co si svůj všední, nezajímavý život nedokážou zpestřit jinak než sledováním osudů celebrit a momentálně módních hrdinů."Všechny negativní rysy, které vyčítajíreality show jejich odpůrci, nejvíce působí právě na lidi, jejichž život není pořádně ukotvený. A největší měrou dopadají na jejich děti,"dodává psycholožka.

Rizika špatných vzorů

Výrazové prostředky médií hrubnou."Přímo v pořadech pro mateřské školy jsem slyšela výrazy, které bych si nepřála, aby moje děti v předškolním věku užívaly,"říká V. Bláhová. Nejsledovanější české komedie se análněfekálními výrazy jen hemží, přední politici nejdou při cestě k lidu pro sprosté slovo daleko, a tak je slovník Vyvolených a Velkých bratrů jen logickým vrcholem nastoupeného trendu. Nápodoba jejich jazyka, to je nejmarkantnějšídopad reality show, který zaznamenali učitelé v Liberci."V rámci osobnostní a sociální výchovy s žáky devátých tříd o pořadech mluvíme a musím říci, že mají poměrně rozumný názor na manipulaci, ztrátu lidské důstojnosti auvědomují si, jak je všechno ve vile nepřirozené. Ale přesto jsou ovlivněni. Nevhodné výrazy, které dříve přece jen korigovali, teď užívají naprosto běžně,"říká ředitel ZŠ Lesní Jiří Dvořák.

Psycholog Jaroslav Šturma shrnuje další negativní výchovné dopady reality show:"Děti se učí nerespektovat soukromí a intimitu.Vidí, že druzí lidé se mohou stát nástrojem k jejich obveselení. Sexualita je tu odtrženáod vtahů a redukovaná na pudy. Soutěžící byli odměněni za to, že kradli, to je úplně proti smyslu všech výchovných zásad. Už vůbec přitom nemluvím o tom, že odměnou je alkohol a kouření. Demotivující je i to, že peněz a úspěchuse dosahuje zahálčivým životem."Posledně jmenovaný aspekt vadí i pedagogům, přestože se domnívají, že po prvním nadšení vlna zájmu o další pokračování opadne, stejně jako při soutěžích Superstar."Jenže tam dětiaspoň viděly, že soutěžící na sobě pracují, že se musejí něco naučit, sledovaly, jak se snaží. To tady úplně chybí,"konstatuje V. Bláhová. Společně se svou kolegyní V. Vaňkovou si myslí, že mladší děti nejsou dostatečněschopné odlišit zábavnou show od skutečného života."Vůbec si neuvědomují, že jsou to extrémní situace a umělé podmínky, berou to jako obyčejný život. Když s nimi mluvím, nechtějí to připustit, mám podle nich nejspíšstaromódní názory. Hodně je lákají i peníze, bez váhání řeknou, že by se kvůli nim daly někam zavřít taky,"uvádí V. Vaňková.

Zakázat?

V názorech, jak ochránit děti před negativním vlivem reality show, se odborníci různí. Společnost pro podporu rodiny zaslala otevřený dopis poslancům, senátorům a orgánům státní správy, v němž žádá přísnější regulaci podobnýchpořadů a odmítá argument, že"televize má knoflík"."Sdělovací prostředky a orgány, které regulují jejich vysílání, mají spoluzodpovědnost za mravní vývoj dětí a za nastavení standardů mezilidského chování,"uvádí se v dopise. (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila televizím Prima a Nova pokuty ve výši několika desítek korun za mravní ohrožování mládeže, proti čemuž se obě stanice hodlají bránit soudně.) PsychologŠturma, jeden ze signatářů dopisu, doplňuje:"Televize je svým způsobem součástí životního prostředí dítěte. Dbáme, aby se neznečišťovala voda a ovzduší, stejně bychom se měli starat i o to, aby nedocházelo k psychickémuznečištění. Škodliviny by se neměly vypouštět do vody, do vzduchu, ani do virtuální reality."Psycholožka Halíková oceňuje, když se proti podobným pořadům někdo veřejně ozve."Nejen televize, ale i noviny a časopisynás masírují Vyvolenými a Velkými bratry. Ale nejde zdaleka jen o ty vily. Nedávno se na mě obrátily zděšené učitelky, že žák šesté třídy napsal morbidní slohovou práci s patologicky sadistickými prvky,"vypráví. Čtení otom, jak hrdina chytne kočičku, stáhne ji z kůže, hodí do mikrovlnky, usmaží, rozseká, zahrabe na zahradě a ona obživne, vypadal děsivě - jenže se ukázalo, že chlapec v podstatě přepsal scénář dětského kresleného seriálu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č.1/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy