Portál.cz > Úvodní stránka Dítě s ADHD

Dítě s ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou je jednou z nejčastěji zkoumaných dětských poruch.

Základní informace o ADHD: jak se porucha projevuje?

Hlavní rysy této poruchy jsou:

 • krátká doba udržení pozornosti;
 • impulzivní jednání (dítě se neovládá a uskutečňuje okamžité nápady);
 • hyperaktivní chování.

Pro rodiče je často obtížné vypořádat se s uvedenými projevy a z chování dítěte jsou někdy vyčerpaní a otrávení. ADHD se v rodinách často opakuje a někdy se příznaky syndromu objevují také u jednoho či druhého rodiče, což všechny potíže ještě stupňuje.

Kromě tří hlavních projevů mohou mít děti s poruchou ADHD také další příznaky. U vašeho dítěte se mohou projevovat některé z nich, nebo všechny. Mohlo by být užitečné, kdybyste si označili příznaky nebo známky ADHD, které se u vašeho dítěte projevují. Připomene vám to, že jsou součástí ADHD a nikoli svévolným zlobením.

Některé děti s ADHD mívají nedostatečnou koordinaci hrubých motorických dovedností (projevuje se při běhu a hraní her) i jemných motorických dovedností (například psaní a používání příboru). U dítěte s ADHD se mohou projevovat i tyto známky poruchy:

 • špatná krátkodobá paměť (nezapamatuje si věci, které má udělat ihned);
 • velmi aktivní mozek, což znamená, že dítě je rádo zaměstnané;
 • dítě nesnáší čekání – udělá cokoli, jenom aby se nenudilo;
 • mluví a vrtí se, když má sedět tiše;
 • skáče lidem do řeči.

Mějte na paměti, že každé dítě je osobnost a že potíže, které se u něj projevují, jsou jedinečné. Děti s ADHD jsou velmi často roztomilé, ale je s nimi těžké pořízení!

Děti trpící ADHD bývají také velmi emotivní a citlivé a někdy jsou třeba přesvědčeny, že si z nich ostatní děti dělají legraci. Někdy se na své spolužáky, sourozence nebo kamarády vrhnou a dostanou se do problémů. Rodiče a učitelé k nim zaujmou negativní postoj a všichni se zlobí. Pozitivnější strategie bere v úvahu základní citlivost dítěte.

Příznaky ADHD vedou k charakteristickému chování, například:

 • dítě se obtížně soustředí a nevydrží dlouho u činností, jako je například psaní nebo vybarvování;
 • přechází od jedné činnosti ke druhé, aniž by cokoli dokončilo;
 • málokdy si dlouho hraje, hračky a hry je nebaví, dává přednost pohybovým hrám;
 • často neposlouchá, když na ně mluvíte; když je o něco požádáte, často zapomene, co to bylo;
 • krátce udrží pozornost;
 • neustále se vrtí, dělá hluk, bez ustání mluví;
 • snadno se nechá rozptýlit ostatními;
 • je lehkomyslné, vznětlivé a má sklon k nehodám.
  • Výzkumy prokázaly, že hyperaktivním dětem hrozí čtyřikrát vyšší pravděpodobnost nehody. Je velmi důležité, abyste pomohli dítěti naslouchat, když hovoříte o nebezpečné situaci, například při přecházení rušné ulice, aby pochopilo hrozící nebezpečí. Upozornění budete muset pravidelně opakovat.

   Rodiče a badatelé upozorňují, že kromě ADHD mívá dítě i tyto typické vlastnosti a problémy:

   • problémy s chystáním do postele a s usínáním;
   • budí se během noci nebo časně ráno;
   • sklon jíst často malé kousky jídla, vybíravost v jídle, pokud mu to dovolíte, raději si dá malou svačinu než celé jídlo;
   • nemá žádné společenské zábrany – nedostatek normální obezřetnosti, hovoří s úplně cizími lidmi, i když jste je upozornili, aby to nedělalo;
   • nedostatečné společenské dovednosti, je neoblíbené mezi ostatními dětmi a má málo kamarádů, někdy dokonce žádné;
   • často pláče, má o sobě špatné mínění a pocit, že je nikdo nemá rád.

   O ADHD hovoříme, když dítě doma i ve škole či ve školce vykazuje řadu z výše uvedených obtíží. Je to složitá porucha. Jak už jsme uvedli, děti s ADHD mohou mít i jiné potíže, například specifické potíže s učením, úzkost nebo poruchy spánku a někdy bývají agresivní.

   Je důležité, abychom nepovažovali ADHD za nemoc, ale spíše za vývojový problém. Dítě se nechová neobvykle, chová se pouze nečekaně vzhledem ke svému věku. Většinou se chová jako mnohem mladší dítě. Musíte si uvědomit, že problémy dítěte nezmizí, pokud nebudete společně usilovat o změnu k lepšímu. Znamená to, že musíte dítě naučit, jak se vyrovnávat se svými problémy, například s nedostatečnou pozorností, nadměrnou aktivitou a impulzivitou. Některé děti nemají všechny tři příznaky současně. Vaše dítě možná dokáže udržet pozornost jen velmi krátkou dobu.

   Děti s ADHD většinou bývají aktivní, když jsou malé. S věkem ze svých potíží vyrůstají, ale problémy s pozorností a soustředěním přetrvávají, zejména ve škole. Právě proto jsme napsali tuto příručku – abychom vám pomohli, když je dítě malé, nadměrně aktivní a je s ním hodně práce. Nabídneme vám také důležité postřehy, které zlepší pozornost a soustředěnost vašeho dítěte a pomohou mu, aby na základní škole dobře prospívalo.

   Více se o tématu dozvíte v knize Šest kroků ke zvládnutí ADHD.