Portál.cz > O Portálu > VĚDECKÁ RADA NAKLADATELSTVÍ PORTÁL, s. r. o.

VĚDECKÁ RADA NAKLADATELSTVÍ PORTÁL, s. r. o.

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. - předseda: přednáší na katedře sociální práce Filozofické fakulty UK a na katedře Řízení a supervize Fakulty humanitních věd UK v Praze, podílel se na projektech Světové banky, Mezinárodní organizace práce, OECD a EU. Zabývá se výzkumy sociálních dopadů stárnutí obyvatelstva, profesionalizace sociálních pracovníků, a dalšími. Zakladatel České společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení. Autor odborných studií a knih.

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.: klinická psycholožka, supervizorka, přednáší na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Spoluzakladatelka komunitně orientované psychosociální krizové spolupráce. Zabývá se pomocí po neštěstích, krizovou připraveností. Autorka odborných studií a knih.

prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.: proděkan Pedagogické fakulty UK, přednáší na katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze. Přední odborník v oblasti osobnostního přístupu k dětem a mládeži. Autor odborných studií a knih.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.: přednáší na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze a Centru pro mediální studia CEMES. Věnuje se roli médií v současné společnosti, mediální výchově. Autor odborných studií a knih.

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.: vedoucí Centra pro mediální studia CEMES, přednáší na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze. Zabývá se rozvojem mediálních studií, dějinami a současností masových médií. Autorka odborných studií a knih.

doc. PhDr. Oldřich Matoušek: psycholog a rodinný terapeut, zakladatel a bývalý vedoucí katedry sociální práce FF UK, kde přednáší teorii a metody sociální práce, problematiku rodiny, ohrožených dětí a mládeže i sociálních služeb. Věnuje se výzkumu ohrožených dětí a profesionálů, kteří s nimi pracují. Autor řady knih (knihy vydané v Portálu).

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.: přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze pedagogickou a školní psychologii a na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Je vedoucí sekce pedagogické psychologie Českomoravské psychologické společnosti. Autorka odborných studií a knih.

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.: nezávislý expert a konzultant v oblasti pedagogického a andragogického výzkumu, zakladatel České asociace pedagogického výzkumu. Přednášel na českých i zahraničních univerzitách. Autor odborných studií a knih.

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.: vedoucí katedry psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde založil magisterské studium psychoterapie. Bývalý šéfredaktor, nyní senior editor časopisu Psychoterapie. Autor odborných studií a knih.

prof. PhDr. Jan Vymětal : člen akademické rady Pražské vysoké školy psychosociálních studií, klinický psycholog a psychoterapeut, bývalý přednosta Ústavu pro humanitní studia v lékařství na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Autor odborných studií a knih (v Portálu dále vyšly tituly Rogersovský přístup k dospělým a dětem, spoluautorka PhDr. V. Rezková, 2001, a Úzkost a strach u dětí, 2004)