Jak pozitivně čelit náladovým kolegům a pesimistům

Jak pozitivně čelit náladovým kolegům a pesimistům

Krátkodobě špatnou náladu akceptujte
Každý z nás někdy mívá špatnou náladu. Tak jsme například už pětkrát upomínali kolegu o podklady, ale on je prostě nenese a nenese. Nebo jsme se ráno před odchodem z domova pohádali a stále nás to trápí. Když nás někdo v takovém naladění osloví, reagujeme nevrle, popuzeně a nepřátelsky. Špatná nálada většinou zmizí, když nás někdo pobaví nebo nás na naši špatnou náladu vtipně upozorní. Zmizí také tehdy, když se zcela ponoříme do nějaké práce, která vyžaduje celou naši pozornost. Potom na špatnou náladu prostě zapomeneme. Nebo si to ještě jednou promyslíme, usoudíme, že ta ranní hádka byla nesmyslná, zavoláme svému partnerovi a omluvíme se. To je jednoduchá verze špatné nálady, a když ji přijmeme jako něco krátkodobého a přechodného, sama od sebe většinou rychle zmizí. Někdy také pomůže, když rozladěného kolegu necháme chvíli o samotě.

Vyhýbejte se pesimistům
Existují však také kolegové a kolegyně, kteří nemají špatnou náladu jen čas od času, ale šíří ji kolem sebe velmi často. To, jak to na nás působí, bychom určitě neměli podceňovat. Časem by se i z nás samých mohli stát pesimisté. Je to jako s plesnivým jablkem. Necháme v košíku jedno, a časem začnou plesnivět všechna. Ale kolegu nemůžeme odstranit tak snadno jako jablko z košíku. Musíme tedy přemýšlet o tom, jak s ním co nejlépe vycházet. Nejčastěji reagujeme tím, že se pokoušíme proti tomu bojovat, zmírňovat jeho výroky a chlácholit ho. Nebo se mu snažíme ukazovat pozitivní stránky dané věci – často ale jen s nevýrazným úspěchem. Potřebujeme tedy dobrou strategii, abychom si s neustálými stěžovateli a pesimisty dokázali nějak poradit.

Máte předsudky?
Samozřejmě bychom si mohli s dotyčným osobně pohovořit, abychom zjistili, co je příčinou jeho neustálého rýpání nebo pesimistického postoje. Na to se nám ale během pracovního dne nedostává času, a navíc to bývá psychicky náročné. Zhusta nám tedy nezbude nic jiného než začít sami u sebe. To znamená zamyslet se, co mohu na svém chování změnit tak, aby se změnilo i kolegovo chování? Než začnu na druhého v tomto směru působit, musím se zamyslet nad tím, jaký vztah k němu vlastně mám. Dám mu šanci změnit se, nebo to považuji za nemožné? Uveďme si příklad: Jeden zaměstnanec bude z jiného oddělení přeřazen na vaše. Vy ho dosud osobně neznáte, nikdy jste se s ním nesetkali, dokonce jste s ním ani nemluvili telefonicky. Toho člověka ovšem předchází pověst věčného rýpala a pesimisty. Jaký postoj vůči novému kolegovi zaujmete? Jak bude probíhat vaše první setkání? Přistoupíte k němu zcela nezatíženi, nebo ho budete nejdříve skepticky pozorovat a chovat se vůči němu ostražitě? Často si na někoho vytvoříme velmi lehkovážně názor, ačkoli ho osobně vůbec neznáme. Z kolegy se možná nakonec vyklube docela milý člověk, a pak je pozdě dumat nad tím, že jsme propásli šanci na dobrý začátek. Pozitivní zkušenost s někým, koho předchází špatná pověst, mají většinou právě ti lidé, kteří se nenechají ovládat míněním druhých. Spolupráce s údajně obtížnými lidmi u nich leckdy probíhá naprosto bez problémů. To tedy znamená, že náš vlastní postoj velmi výrazně ovlivňuje vztah k druhým lidem.

Vcítit se do situace druhého
Teď si však představme situaci, kdy problémy s kolegou nebo kolegyní přetrvávají delší dobu a nespokojenost je chronická. Aby se situace vyjasnila, je důležité zkusit se na celou záležitost podívat očima druhého. Změnit úhel pohledu. Nezávisle na tom, jaké důvody vedou vaši kolegyni nebo kolegu k takovému chování, si prostě zkuste představit, jaké by to bylo, kdyby všichni kolegové byli proti vám. Jak by vám bylo? Jaké by to na vás mělo účinky? A pak si představte, že byste našli odvahu říci něco pozitivního – například složit kolegyni kompliment. Jak by to asi bylo přijato? V takových případech vždy slýchám: „On to stejně nemyslí vážně.“ Nebo: „Jenom se chce zalíbit.“ Kdo jednou dostal nálepku pesimisty, rýpala nebo vrtošivce, bude se jí těžko zbavovat.

Dokončení kapitoly v knize Spokojeně v zaměstnání