Střídavá hra

Střídavá hra

Teď je řada na mně – teď je řada na tobě

Jestliže se účastníte nějaké hry, je velmi důležité respektovat pořadí. To znamená, že si hráč uvědomuje, že existuje pořadí a že na každého spoluhráče jednou přijde řada.
Jak už bylo popsáno, neautistické dítě si tento typ hry osvojuje už od prvního dialogu s matkou či otcem.
Dítě s autismem neumí při vzájemné interakci střídat pořadí a potřebuje pomoc, aby se to naučilo. Většina dětí si pravidla střídání snadno osvojí, jestliže jsou vysvětlena na příkladech.
Můžeme použít čepici, abychom označili, kdo je na řadě. Když hráč dohraje, podá čepici tomu, kdo má pokračovat. Tímto způsobem je jasné, kdo je nyní na řadě a kdo hraje jako další. Čepice také napomáhá tomu, že se pozornost soustředí na hráče a tím se zjednoduší vzájemné interakce.
Dítě vidí, jak na jeho činnost reaguje partner, a tato vizuální reflexe mu pomáhá, aby si uvědomilo své vlastní chování.

Společné stavění věže z kostek

Pomůcky
Sada barevných kostek

Herní prostor
Místem pro hru je stůl rozdělený uprostřed barevnou páskou jako při paralelní hře. Děti sedí proti sobě. Kostička uprostřed stolu je začátek věže. Zbylé kostičky jsou na dělicí čáře.

Herní posloupnosti
Dítě s čepičkou (hráč) vezme kostku a položí ji na základní kostičku. Pak podá čepici partnerovi, ten vezme další kostku a dá ji na vrchol věže atd.
Čím vyšší je věž, tím více vzájemné pozornosti od dětí hra vyžaduje. Je třeba velkého soustředění a spolupráce, aby věž byla co nejvyšší. A když náhodou spadne, všichni křičí radostí.Jasná struktura hry a jasné rozdělení rolí pomáhá dětem, aby si dokázaly hrát bez dospělého, což vede k tomu, že si musí víc jeden druhého všímat. Činnost má jasné vyvrcholení (věž spadne), což zaručuje určité tempo a průběh hry.
Při hře se posiluje schopnost sounáležitosti – děti pracují společně na něčem smysluplném.
Předváděná hra má mnoho emocionálních aspektů, což je zřejmé z fotografií. Děti vyjadřují radost, nadšení, očekávání, netrpělivost a pozorují tytéž emoce u svého spoluhráče, když si vymění role.
V tomto typu postupné hry můžeme procvičovat vzájemné zrcadlení. Děti získají významnou sociální zkušenost stejně jako pohled na sebe samé.