Pomocníci k nezaplacení

Pomocníci k nezaplacení

Oheň v lidské ruce znamenal teplou a suchou jeskyni, konec syrového masa a kořínků, ochranu před dravci a rozkvět povolání mágů a vynálezců nejrůznějšího ražení. Nejprve člověk čekal na blesk, pak přenášel žhavé uhlíky, zahříval třením důlek v kameni nebo křesal jiskru. Pak přišla na svět zápalka a tu posléze vystřídal zapalovač. No a dnes máme elektřinu, mikrovlnné trouby a ústřední topení. Když zatoužíme po romantice dávnověku, zmáčkneme příslušné tlačítko na dálkovém ovladači a v rohu obýváku se zatřepetají plameny umělého ohniště. Jen těžko budeme hledat ohni konkurenta v soužití s člověkem a usnadnění jeho běžných dnů. I když máme dnes kolem sebe mnoho dalších pomocníků. Až to nutí k zamyšlení, jak mohli mít naši předkové čas na cokoli jiného kromě orání půdy, sázení obilí, pečení chleba, tkaní a předení, praní v potoce, vaření a zavařování, draní peří, šití či sekání dřeva na zimu. Zdá se, že vzrůstající počet věcí usnadňujících náš běh moderním životem nám ve výsledku umožní pouze přibrat si práci navíc místo užívání odpočinku. Za to však vinit své pomocníky nemůžeme…
Od hřejivých plamenů přes hromadu ledniček, praček, vysavačů, televizorů a žehliček se dostáváme zpět ke zpětnovazební diskusi. Spojovacím prvkem budiž následující povídání o pomocnících, kteří mohou velmi usnadnit vedení cílené zpětné vazby – působí jako prevence vzniku problematických situací, vnášejí pestrost do diskuse a zajišťují sledování vytyčeného cíle. Až si je osvojíte, střežte je jako svůj žhavý uhlík.

Pár snadných triků pro začátek

Za všemi usnadňujícími (facilitujícími) prvky užívanými při CZV netřeba hledat složité praktiky hodné Machiavelliho. Úplně postačí, když začnete pozvolna, prvními kroky:

- Rozsadíte účastníky do kruhu, aby na sebe dobře viděli a mohli snadno komunikovat.
- Zajistíte klid v průběhu zpětnovazební diskuse, a to jak ve skupině účastníků, tak i v nejbližším okolí.
- Dohlédnete na to, aby v průběhu CZV hovořil vždy jen jeden účastník a ostatní mu věnovali pozornost.
- Posadíte se tak, abyste se nestranili, nevyvyšovali či jinak výrazně neupozorňovali na svou instruktorskou pozici; tím si usnadníte navázání kontaktu s účastníky.
- V úvodu seznámíte účastníky s nadcházející CZV – k čemu slouží, jaký bude mít cíl, jaká pravidla…

 Hrajeme podle pravidel

Každá mezilidská výměna informací, zpětnovazební diskusi nevyjímaje, by měla být srovnatelná s přátelskou fotbalovou exhibicí – má mít svá pravidla, hrát „fair play“, omezit faulování a zranění a nesnažit se za každou cenu vyhrát. Představte si instruktora na trávníku, který vykopává míč (otázky) směrem k účastníkům. Ti si s ním chvíli hrají a pak ho vracejí zpět. Branka je jen jedna (cíl CZV), ale cesta k ní je plná drnů a jam. A všichni hráči mají v hlavě uložena nepsaná pravidla hry, na kterých se společně shodli ještě před zápasem…

HOSTÉ V ÚČASTNICKÉM DRESU

- Z prostoru zvoleného pro zpětnovazební debatu nevynášejí informace ven.
- Diskutují o konkrétních situacích.
- Hovoří vždy jen jeden, ostatní poslouchají.
- Mluvící vyjadřuje pouze svůj vlastní názor.
- Pokud poskytují zpětnou vazbu, snaží se o věcné vyjadřování (nehodnotí, neútočí).
- Pro přijímání zpětné vazby platí totéž.
- Chápou aktuálnost zpětné vazby – nezobecňují ji a nevztahují na jiné situace. - Mají právo zpětnou vazbu odmítnout bez obhajoby či udávání důvodů.
Pokud nerozumějí zpětné vazbě na svou osobu, mají právo požadovat doplňující informace.