Abnormální narcismus

Abnormální narcismus

Ale co se stane, jestliže se libido odvrátí od vnějšího světa a zaměří se na sebe?

 

Tato regrese k infantilnímu narcismu může vést k těžkým psychotickým poruchám. Narcistické psychotické stavy mohou nabývat různých podob: mohou to být hluboké deprese, hypochondrie, schizofrenie, megalomanie či paranoidní představy o tom, že je člověk sledován nebo že slyší hlasy, atd.
Nemůže nastat přenos jako druhá "přehrávaná" neuróza, protože k pacientovi se nelze přiblížit prostřednistvím vnější erotické náklonnosti
.