Životopis papeže Benedikta XVI.

Životopis papeže Benedikta XVI.

1927 – Joseph Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl, nedaleko mariánského poutního místa Altötting.

1946–1951 – studium filozofie a teologie ve Freisingu a v Mnichově.

1951 – kněžské svěcení 29. června ve Freisingu.

1951–1952 – kaplanem v Mnichově-Bogenhausenu.

1952–1954 – docentem na Arcibiskupském církevním gymnáziu ve Freisingu.

1954–1957 – docentem dogmatiky a fundamentální teologie na Vysoké škole filozoficko-teologické ve Freisingu.

1957 – habilitace na Mnichovské univerzitě v oboru fundamentální teologie odbornou studií o svatém Bonaventurovi.

1958–1959 – mimořádným profesorem dogmatiky a fundamentální teologie na Vysoké škole filozoficko-teologické ve Freisingu.

1959–1963 – řádným profesorem fundamentální teologie na bonnské univerzitě.

1962–1965 – oficiálním koncilním teologem (peritus) na Druhém vatikánském koncilu.

1963–1966 – řádným profesorem pro dogmatiku a dějiny dogmatu na univerzitě v Münsteru.

1966–1969 – řádným profesorem dogmatiky a dějin dogmatu na univerzitě v Regensburgu.

1976–1977 – viceprezidentem univerzity v Regensburgu.

1977 – 25. března jmenován mnichovským a freisinským arcibiskupem.

27. června jmenován kardinálem. Později jmenován honorárním profesorem univerzity v Regensburgu.

1981 – papežem Janem Pavlem II. jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry v Římě, prezidentem Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise.

1986–1992 – předsedou Papežské komise pro sepsání Katechismu katolické církve.

1992 – papežem Janem Pavlem II. jmenován 5. dubna biskupem-kardinálem suburbikární diecéze Velletri-Segni.

1998 – 9. listopadu papežem Janem Pavlem II. potvrzen v roli viceděkana kardinálského kolegia.

2002 – zvolen děkanem kardinálského kolegia.

2005 – 19. dubna se stal papežem a přijal jméno Benedikt XVI.