Portál.cz > Portál v médiích > 7 prvních let života rozhoduje - PhDr. M. Renotiérová Ph.D.

7 prvních let života rozhoduje - PhDr. M. Renotiérová Ph.D.

Autor: PhDr. Marie Renotiérová Ph.D. | Datum: 6.1.2004

Autor publikace je vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog, působící zejména v Anglii. Recenzovaná kniha vychází z přednášek, realizovaných jak na půdě vysokých škol, tak i pro rodiče a pedagogy v praxi. Tato skutečnost autorovi umožnila srozumitelně propojit výsledky vědeckého výzkumu s každodenní praxí.

Publikace je členěna do 11 kapitol, v nichž autor probírá postupně řadu témat: Především podstatné údaje o mozku, jeho struktuře, anatomii a funkci jeho jednotlivých částí. Tato kapitola je vhodně doplněna dvěma instruktivními kresbami. Z této "Zprávy o mozku" vyvozuje autor podstatné zásady pro vyučovací proces. V dalších kapitolách jsou probírány funkce neuronu a myelinu a to rovněž s ohledem na proces výuky. Dále je popsán časový vzorec růstu mozku a klíčová období pro učení, a to nejen z hlediska poznatků u zvířat, ale i lidí. Cenné jsou údaje o výživě a škodlivinách z životního prostředí, které mohou ovlivnit funkčnost mozku. V další kapitole je podrobně probírán fenomén řeči, zejména z hlediska jejího rozvoje z hlediska času i prostředí. Kapitola "Dvojí mozek" se dotýká otázky funkcí dvou mozkových hemisfér na dovednosti člověka. Další kapitola je věnována významu her, zejména explorativního charakteru, na proces učení a duševního vývoje dítěte. Stejná pozornost je věnována otázkám paměti a myšlení, stejně tak, jako otázkám genetiky s přihlédnutím na vliv prostředí a dědičného vybavení jedince. Na závěr knihy autor definuje - jako její shrnutí - jedenadvacet zásad, které jsou podstatné pro pochopení a realizaci vzdělávacího procesu člověka.

Autor sleduje v knize dva záměry: využití poznatků z výzkumu mozku a vyšší nervové činnosti k demonstrování potenciálu mladého dětského mozku. Zdůrazňuje klíčový význam předškolního a raného školního věku. Dosavadní vědecké poznatky doporučují poskytovat dětem více možností ke kvalitnímu a všestrannému rozvoji zejména v období od narození do zhruba 7 - 8 let.

Je to bezesporu velmi zajímavá kniha. Poutavá, půvabná svým obsahem, samozřejmě ale poněkud náročnější na čtenáře. Zejména na všeobecné, ale i základní pedagogické znalosti. Pořád se totiž zdá být jednodušší - a to nejen pro rodiče - dát dítěti pastelky a kus papíru, v současnosti pak spíše ovladač televize či počitačový program. Zdá se, že čím dál tím méně rodičů si pokládá otázku, jak by mohli opravdu zasvěceně nasměrovat či optimalizovat život dítěte tak, aby byl opravdu šťastný. Šťastné dítě pro celý život lze chápat ve smyslu možnosti rozvinout celý svůj individuální potenciál, své vrozené vlohy. Většina rodičů evidentně ani netuší, jak hrůzné překážky může dítěti doslova naprogramovat, mnohdy nezvratně, na celý život. Např. zabránit tomu, aby se slibný talent dítěte mohl vůbec projevit. Tedy vlastně iniciovat pravý opak toho, co by si sami ze srdce přáli.

Nejen rodiče, ale i vychovatelé všech oborů i stupňů by se měli s touto knihou seznámit jako se součástí svého profesního studia nebo v rámci dalšího rozšíření vědomostí. Bylo by vhodné, aby uvedená publikace byla alespoň pro knihovny vzdělávacích institucí dostupnou a denně používanou příručkou.
Nelze tvrdit, že se jedná o "oddechovou" četbu. I přes značná zjednodušení, někdy i nepřesností v uváděných faktorech, publikace přináší z pedagogického hlediska to podstatné v rámci současných vědeckých poznatků. Je třeba upozornit, že náročnost problematiky vyžaduje jistý potenciál vědomostí, aby tuto publikaci bylo možné podrobně studovat a plně její sdělení pochopit. Tato skutečnost sice může být jistou omluvou či nevýhodou pro rodiče, avšak naprosto ne pro profesionálního pedagoga. Jeho povinností by mělo být předávat informace, obsažené nejen v této publikaci, vhodnou formou dál, především rodičům.

Kapitolu "Jedenadvacet zásad" lze považovat za natolik důležitou, výstižně a srozumitelně podanou, že bych je doporučovala vhodnou formou (např. metodického listu atp.) nabídnout různým výchovným institucím jako jedno z možných východisek či témat výchovnách seminářů či odborných diskuzí s rodiči dětí.

Závěrem uveďme alespoň následující odstavec (str. 13):
" Víme, že za citlivého a moudrého vedení mohou být děti způsobilé k úspěšné výuce už před pátým rokem věku. Jsou schopny většího pokroku v užívání řeči, v myšlení a v praktických dovednostech, než se v minulosti předpokládalo." A dále (s.103) "Naše zkoumání inteligence nemůže vystihnout všechny vlastnosti - pozornost, vůli, oblíbenost, vytrvalost, vzdělavatelnost a odvahu - které mají tak důležitou úlohu ve školní práci i v pozdějším životě. Život není ani tak soupeřením inteligence, jako zápasem povah".

PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0