Portál.cz > Portál v médiích > Aplikovaná psychologie - Mgr. D. Fousková

Aplikovaná psychologie - Mgr. D. Fousková

Autor: Mgr. Dagmar Fousková | Datum: 21.11.2003

"Psychologie nebyla původně aplikovanou vědou a její výcviková střediska neprodukovala "pečovatele", nýbrž badatele a teoretiky. Disciplína se rychle rozrůstala po druhé světové válce, tak jako všechny vědecké obory…V sedmdesátých letech však psychologie rostla nikoli jako čistá věda, ale jako několik forem vědy aplikované, z nichž zdravotní péče byla zdaleka největší... " (Morton Hunt, Dějiny psychologie, Portál, 2000)

Možnost aplikovat psychologii v mnoha oblastech a využívat přitom pestrou škálu metod činí z této vědy různorodý, stále se rozvíjející a na měnící se potřeby společnosti reagující obor, který se vyjadřuje ke všem aspektům každodenního života. Britská psycholožka Nicky Hayes, dlouhodobě se zabývající popularizací a výukou psychologie, podává ve své knize Aplikovaná psychologie (Portál, 2003, 224 s.) přehled nejrůznějších oborů,ve kterých se využívá psychologií zprostředkovaná znalost lidského chování, myšlení a prožívání. Aplikovaná psychologie se úspěšně uplatňuje nejen v tradičních oblastech, jakými jsou pedagogická, poradenská, soudní psychologie či psychologie práce a organizace nebo psychologie zdraví, ale poznatky akademického psychologického výzkumu jsou aplikovány i prostřednictvím sociální, kognitivní a vývojové psychologie a biopsychologie. Velkou pozornost věnuje autorka klinické psychologii jako jedné z nejstarších a nejrozvinutějších oblastí aplikované psychologie. Odborníci ze sféry klinické psychologie i dalších oblastí aplikovaného psychologického výzkumu tvoří dnes kupříkladu více než polovinu celkové členské základny Americké psychologické asociace a americká společnost je jejich prací hluboce ovlivněna.
Přesvědčivým důkazem toho, jak aplikace psychologického výzkumu v praxi pomáhá lidem efektivněji či prospěšněji využívat svých schopností, reakcí a možností, je např. inženýrská psychologie, která umožňuje, aby ovládání strojů, spotřebičů a nejrůznějších zařízení vyhovovalo přirozeným lidským potřebám. Bez aplikované psychologie se pochopitelně neobejdou takové oblasti, jako je kosmický výzkum, ochrana životního prostředí, politika, sport či trh a mnohé další nově se rozvíjející a stále potřebnější obory.

Tak obrovské využití tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru ovšem vyvolává otázku, zda jsou všechny tyto aplikace využívány k obecnému prospěchu a lze-li zabránit jejich případnému zneužití. Značná pozornost, kterou autorka věnuje informacím o náročných požadavcích na kvalifikaci odborníků působících v oboru aplikované psychologie, a zdůrazňování nutnosti dodržovat etický kodex v této profesi, jsou jistě odpovědí jen částečnou. Podrobnější rozbor těchto otázek není cílem této populárně a informativně zaměřené publikace, která je určena především studentům psychologie a dalším zájemcům o obor. Fakt, že lidské vědění neustále narůstá a jednou získané poznatky už trvale rozšiřují naše kolektivní vědomí, je velkým závazkem i "hozenou rukavicí" vědě, jejíž seriózní využití může hluboce ovlivnit vývoj jedinců, skupin i celé lidské společnosti.

Dagmar Fousková
redaktorka serveru http://www.medicina.cz/


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0