Portál.cz > Portál v médiích > B. McNair: Sociologie žurnalistiky (T. Trampota)

B. McNair: Sociologie žurnalistiky (T. Trampota)

Autor: Tomáš Trampota | Datum: 15.3.2004

Vydání českého překladu knihy Sociologie žurnalistiky je dalším příspěvkem k obohacení dosavadního spektra literatury zabývající se médii. Český čtenář tak dostává k dispozici, po literatuře souhrnné a syntetizující mediální studia jako celek, knihu zaměřenou na důležitou oblast, které patřilo ve vývoji oboru během 20. století dominantní postavení. Kniha obohacuje nabídku současné mediální literatury svou monotematičností a využitím jedné ze základních perspektiv mediálních studií - perspektivy sociologické.

Práce z pera Briana McNaira, jejíž anglická předloha vznikla jako učební text pro výuku předmětu sociologie žurnalistiky na britské University of Stirling, shrnuje současné poznatky zkoumání vlivů na produkci novinářských obsahů. Text je přitom svým pojetím přístupný nejen odbornému publiku, ale i běžným čtenářům, které se studiem médií nepojí profesní zájem, ale touha pochopit procesy a síly které ovlivňují a tvarují práci žurnalistů.

Brian McNair si ve své čtivě napsané knize opírající se o řadu konkrétních příkladů, především z prostředí britských médií, všímá pěti hlavních zdrojů sil ovlivňujících žurnalistickou profesi. Autor tak postupuje od vlivů profesní kultury a organizačních vlivů, přes vlivy politického prostředí, ekonomické tlaky představované zejména vlastnictvím mediálních organizací a zdroji příjmů, vlivy technologie sběru a zpracovávání informací a problematikou vztahů novinářů se zdroji, která se v rámci sociologie žurnalistiky vydělila jako sociologie zdrojů. Autorovi se tak daří utříděně reflektovat dosavadní vývoj zkoumání žurnalistické práce, jak se vyvíjelo (v souvislosti se zkoumáním novinářských organizací) od 50. let minulého století po současnost.

Kniha přitom není prací suchopárně teoretickou, ale je oživena řadou konkrétních příkladů. Zároveň se tak pro čtenáře stává exkurzem do reálií zejména britské mediální krajiny. Tím, že byl původní text určen britským studentům, mohou českému čtenáři v některých případech unikat některé kontextové vazby. V práci se zároveň objevují momenty vývoje žurnalistiky (jako je tomu u pasáže o takzvané nové žurnalistice v USA 60. let), které české prostředí nezasáhly. Autorova snaha představit čtiví text přístupný běžnému čtenáři s sebou logicky nese i určitá zjednodušení a zkreslení.

K čtivosti knihy přispěl překlad Hany Loupové, která na knize odvedla dobrou práci. Výtku si zaslouží snad jen volba překladu anglického termínu "partisanship" (ve smyslu zjevně stranící žurnalistiky) českým termínem "partyzánský", také jména Fridrich Engels a Karl Marx se nemusela obávat počeštit.

Vydání knihy Sociologie žurnalistiky je rozhodně dalším krokem k šíření mediální gramotnosti u nás. Čtenářům přinese poznání, co vše se skrývá za produkcí současné žurnalistiky, jakými sociálními tlaky a silami jsou novináři při vykonávání své práce tvarováni. Tudíž i k pochopení mechanismů a zákonitostí fungování zpravodajských médií a uvědomění si, že novináři jsou součásti přediva sociálních sil a nikoliv zcela autonomními osobnostmi jednajícími ad hoc.

Tomáš Trampota
Autor vyučuje sociologii zpravodajstvi na FSV UK
 

přečtěte si ukázku z knihy Sociologie žurnalistiky


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0