Portál.cz > Portál v médiích > Černý J., Holeš J.: Sémiotika (M. Nakonečný)

Černý J., Holeš J.: Sémiotika (M. Nakonečný)

Autor: prof. PhDr. Milan Nakonečný | Datum: 19.7.2004

Mnoha zájemcům o literaturu humanitních oborů se kniha o sémiotice, vědě o znakových systémech, bude jevit jako vysoce specializovaná publikace na vysoce abstraktní a spíše lingvistické téma. Ve skutečnosti však tato kniha o sémiotice, která je předmětem naší anotace, přináší mnoho zajímavého a konkrétního širokému okruhu zájemců.

Obrátíme-li se na zájemce o psychologii, kteří se neomezují jen na svou rutinní práci, ale jak je tomu v tomto oboru tradiční, jsou to obvykle lidé širokého rozhledu, najdou v této knize množství cenných poznatků a podnětů k zamyšlení. Najdou zde např. taková témata jako jsou: psychoanalytický výklad snů, analýza významu mýtů, biblických příběhů, pověstí a pohádek, uměleckých artefaktů, her, sociálních rolí a řadu dalších. Uvědomí si široké souvislosti psychologie s fenomény kultury a to, jakou roli hraje v lidské psychice koncept významu. Poukázal na to významný americký psycholog, zklamaný vývojem kognitivní psychologie, ač byl jedním z jejích tvůrců, J.S. Bruner (Acts of Meaning, 1990): kognitivní psychologie, chtějící zpočátku napravit omyly behaviorismu, sklouzla k problematice zpracovávání informací, ačkoli primárním problémem je konstituování významů. Člověk žije podstatně ve světě významů a tak i vytváření a fungování významů, přesahující daleko rámec jazyka, má svůj velmi široký psychologický aspekt. Znaky jako nositelé významů jsou všude kolem nás a fungují zejména jako symboly sociální a kulturní reality. V knize lze nahlédnout zejména do řeči symbolů nejen mluvené a psané řeči, ale i neverbálních forem komunikace a takových znakových systémů jako jsou umění, rituály, hry a další.

Zajímavě a s hlubokým smyslem pro ilustrativní výklad dané látky psaná kniha je dokladem shora uvedených vazeb člověka na svět významů. Zájemce o transpersonální psychologii v této knize zaujme kapitola o meditaci, věštění a pověrách, v jejímž rámci je probírán, ne vždy dostatečně ostře od skutečného esoterismu oddělený svět okultistických pověr. Podle autorů knihy jsou to témata, představující „neostré a málo důvěryhodné znakové systémy“. Romanticky založení hledači tajemství se zde musí spokojit jen se zběžným výkladem těchto nedůvěryhodných témat a stručným poukazem na jejich genezi v nevědomých složkách osobnosti. Nechybí tu ovšem ani, všem intelektuálům tak milé, téma sexuality, bez níž, jak se v knize uvádí, nelze pochopit mnohé náboženské a filosofické doktríny. Výrazným příkladem je indická tantra, ale i askeze křesťanských mystiků.

Je to kniha, která přináší mnoho nových poučení a mnoho dříve získaných poučení nutně koriguje. Měli by ji studovat zejména také všichni vážní zájemci o psychologii.

prof. PhDr. Milan Nakonečný


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0