Portál.cz > Portál v médiích > Chvála psychoterapie

Chvála psychoterapie

Autor: Ing. Jindřich Holý, CSc. | Datum: 12.5.2003

Autor oblíbených překladů Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Konfrontace, 1995, Lži na pohovce, Portál, 1999, 2002, Když Nietzsche plakal, Portál, 2000, 2003 a Máma a smysl života, Portál, 2001 oživuje kamenné zdivo posttotalitních klinik žitou mozaikou svého pojetí psychoterapie. Yalom je našemu čtenáři znám nejen zásadními teoretickými studiemi a kazuistikami, tedy od Freuda již tradičními psychoterapeutickými žánry, ale i jako žijící klasik psychoterapeutického románu a povídky. Ani v tom však neustrnul. Jde dál.

Tato knížka byla inspirována „Dopisy mladému básníkovi“, jejich autorem je Rainer Maria Rilke. Yaloma oslovila zejména jejich upřímnost, obsažnost a velkorysost ducha. Ať již ten či onen dopis osloví nebo neosloví adresáta, je vždy důvěryhodnou výpovědí o jeho pisateli, tentokrát o živé legendě světové psychoterapie, o tom jak po pětačtyřiceti letech dělá psychoterapii v Kalifornii a San Francisku, jak vnímá svůj obor a tuší mosty do budoucnosti. Je nepochybné, že jeho výkony a myšlenky jsou hodné zaznamenání. Pro mnohého i hodné čtení, opakovaného čtení, vyladění se a přijetí, pro někoho snad i k odvážnému pokusu následovat jeho výzvu.

Je charakteristické, že Rilke inspiroval Yaloma. Chce se mi říci, že je to významné pro pochopení této knihy a uznání autorova místa v té části psychoterapie, jež odmítá být vědou v Descartově tradici. Dokonce se domnívám, že autorův počin je inspirativní pro celou psychoterapii jako obor. Autorův vztah k oboru je existenciálním a fenomenologickým, přestože existenciální psychoterapii nikdy nepovažoval za oddělenou, samostatnou ideologickou školu. Před vznikem osnov existenciální psychoterapie dával přednost doplňování vzdělání všech dobrých dynamických směrů, zvyšováním jejich otevřenosti existenciálním otázkám a vyrovnávání se s existencí.

Kniha je sbírkou oblíbených intervencí či výroků. Je bohatá na praktické návody. Daří se jí nesklouznout do teorií, neopakovat známé, v textu se neopakovat. Čtenářům hledajícím teoretičtější zázemí doporučuje autor, u nás dosud nepřeloženou Existenciální psychoterapii a odbornými kruhy nepřehlédnutou Teorii a praxi skupinové psychoterapie. Obě jsou pro tuto práci mateřskými knihami.
Autor rozdělil svá doporučení do osmdesáti pěti navazujících a stručných kapitol. Jejich názvy hovoří živým jazykem. Jsou strukturou autorovy profesionální zkušenosti, jsou duchem jeho pojetí budoucí psychoterapie. Gradují v přesvědčivém náhledu na otázky, které pálí. Vedou fenomenální osu fenoménů napříč teoriemi.

Kapitoly 1 – 40 se týkají vzájemných vztahů terapeuta a klienta. Kladou důraz na citlivost a váhu situace tady a teď. Odhalují význam využití osobnosti terapeuta a odvážně otevírají otázku jeho vlastního odhalování. V kapitolách 41 – 45 se autor obrací od procesu k jeho obsahu. Nabízí užitečné podněty k otevírání základních otázek smrti, smyslu života, svobody, odpovědnosti a rozhodování. Kapitoly 52 – 76 obsahují nenahraditelné a velmi praktické rady psychoterapeutům k podpoře účinnosti jejich výkonů. Na ně navazují kapitoly 77 – 83 věnované snům. Závěrečné kapitoly 84 – 85 pojmenovávají závažná rizika a otvírají hlubší vhled do osobních významů profesionálního výkonu psychoterapie.

Členění knihy do kratičkých, poměrně úzce zaměřených kapitol umožňuje pomalé, meditativní čtení, rychlé listování, navracení se k jednotlivým tématům nebo i využití knihy jako slovníku a třeba i jako „kuchařky“. Snad proto ji autor vybavil jen poznámkami, nikoliv však rejstříky. Podtrhl tak celek důvěrného sdělení, které si neklade za cíl státi se učebnicí ani teoretickým dílem, ale dopisem věnovaným i pacientům. Chválím dar takového dopisu! Přál bych si, aby byl přijat i českými adresáty a podpořil naši vlastní kulturu psychoterapeutických vztahů. Vždyť psychoterapie je kulturním bohatstvím vyspělé společnosti a významným pilířem jejího zdraví.

Máme co tvořit a budovat, čím se inspirovat. Yalomova architektura psychoterapie je objevná. Pojetí této knihy a její žánr jsou živé. Poukazují k věcem samým. Yalom vidí bytí i fenomény. Přes Atlantik hovoří o tom, jak je se svými pacienty. Slyším Da-Sein.

Jindřich Holý


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0