Portál.cz > Portál v médiích > Co, kdy a jak ve výchově - Mgr. D. Fousková

Co, kdy a jak ve výchově - Mgr. D. Fousková

Autor: Dagmar Fousková | Datum: 11.11.2003

V pedagogicko-psychologické řadě nazvané Rádci pro rodiče a vychovatele, jedné z nosných edic spoluurčujících specifický profil nakladatelství Portál, patří knihy Zdeňka Matějčka k publikacím, jejichž četná vydání nacházejí stále nové vděčné čtenáře.

Nejde jen o témata, která prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., veřejnosti předkládá. Přední český odborník v oblasti vývojové psychologie, dětské psychologie, diagnostiky a psychické deprivace dokáže poznatky oboru podpořené usilovným výzkumem předat čtenářům svým jedinečným způsobem: srozumitelně, čtivě a, chtělo by se napsat, s laskavým odstupem.
Zkušenosti získané mnohaletým bádáním a praxí v dětském psychologickém poradenství předkládá ve svých četných popularizujících knížkách jako poutavý příběh, jehož aktérem je vlastně každý z nás. Zaměření na široké čtenářské vrstvy, především rodiče a vychovatele, představuje jednu z cílevědomých, soustavně rozvíjených a kultivovaných linií tohoto pilného autora.
Další rovinu jeho tvorby lze sledovat již několik desetiletí v oblasti úzce specializované - zde si Matějčkovy práce o psychické deprivaci v dětství a počátcích našeho duševního života (ve spolupráci s J. Langmeierem) vydobyly mezinárodního uznání, o čemž svědčí i jejich překlady do bezmála desítky dalších jazyků.

Co, kdy a jak ve výchově dětí (Portál 2003, 143 str.), jak se jmenuje jedna z posledních Matějčkových knih určená rodičům, učitelům a vychovatelům, se od svého debutu v roce 2000 dočkala již třetího vydání.
Nedávná úspěšná reedice jen potvrdila, že je třeba stále znovu odpovídat na základní otázky výchovy a osvětlovat pravidla dobrého výchovného vedení, připomínat nezbytnost rodičovské sebereflexe a základní fakt, že nejvíce vychováváme svým každodenním osobním příkladem. Propojení praktických pedagogicko-psychologických zkušeností s výsledky posledních vědeckých výzkumů dalo vzniknout srozumitelně, přehledně a přitažlivě zpracovaným kapitolám o nejdůležitějších výchovných otázkách.
Čtenáři jistě ocení i informace o podnětných a osvědčených pedagogických postupech uplatňovaných při výuce i stručné pokyny ke zvládání některých problémů spojených s jednotlivými vývojovými etapami a specifickými obtížemi, jako jsou např. poruchy řeči. Nejdůležitější momenty formující budoucí podobu lidské osobnosti jsou zde zachyceny v hutné výstižné zkratce. Oč méně času nám zabere její čtení, o to více bychom ho pak měli věnovat přemýšlení nad jejím obsahem, nad hlavními výchovnými zásadami, a zejména pak nad možnostmi jejich praktické realizace.

Mgr. Dagmar Fousková
redaktorka serveru http://www.medicina.cz/


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0