Portál.cz > Portál v médiích > Grafomotorika pro předškoláky

Grafomotorika pro předškoláky

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 16.7.2002

První třída staví před malé školáky řadu důležitých úkolů. Děti mají v klidu sedět v lavici, poslouchat paní učitelku a plnit úkoly. Dítě, které je v šesti až sedmi letech ještě velmi hravé a neudrží dlouho pozornost, není žádnou výjimkou. Výhodu mají děti, s nimiž se rodiče a učitelky mateřské školy již před vstupem do „velké“ školy věnovali předškolní přípravě. Budoucí čtení usnadní různá cvičení na pozornost a zrakovou paměť, psaní by měla předcházet grafomotorická cvičení. Autorky Antje-Catrin Looseová, Nicole Piekertová a ilustrátorka Gudrun Dienetová vytvořily jedinečnou příručku Grafomotorika pro děti předškolního věku.

Každá schopnost a dovednost, kterou si dítě osvojí, má svůj čas. Po dvouletém dítěti nemůžeme žádat, aby si zavázalo tkaničky nebo zapínalo knoflíky. Musí prostě dozrát, aby toho bylo schopno. Stejně tak mají svůj čas i schopnosti kreslit, spojovat tvary, vybarvit omalovánku a chápat souvislosti a pokyny. Autorky proto v úvodní části uvádějí přehled vývojových etap v životě dítěte. Znalost vývoje dítěte obecně a poznání konkrétního dítěte, kterému pomáháme zvládat první psaní, jsou nutnou podmínkou úspěchu.

Grafomotorika předchází výuce psaní, a grafomotorice předcházejí podpůrná cvičení. Ta spočívají ve cvičení jemné motoriky, koordinace ruky a oka, vnímání a pozornosti. Autorky proto doporučují vhodná podpůrná cvičení, která by měl rodič nebo učitel s dítětem provádět, než přistoupí k nácviku grafomotoriky. Upozorňuje vychovatele na možná vývojová úskalí. Pokud se objeví dílčí nedostatek ve vývoji dítěte, může učitel nebo rodič zvolit vhodný reedukační postup uvedený v knize.

Samotná grafomotorická cvičení zpracovaly autorky velmi neobvykle a originálně. Celou knihou nás provází příběhy malého ježka Franty Nosáče. Krátká vyprávění ze života ježčí rodinky mohou děti dramatizovat, samostatně vyprávět a také ilustrovat. Ke každému příběhu patří vždy dvě až tři cvičení, která jsou motivovaná příběhem. Děti dokreslují střechu na ježčí domeček, kreslí kouř, který stoupá z komína, nebo doplňují tečky na krovky malé berušky (tato cvičení jsou obsažena v samostatném pracovním sešitě). Mimoto autorky vytvořily další cvičení, která rozvíjejí nejen grafický projev, ale celou osobnost dítěte. Tato cvičení obsahují zmíněnou dramatizaci, modelování, samostatné vyprávění, vyrábění nebo hru s přírodninami.

Autorky myslely i na děti s postižením. Ve své knize Grafomotorika pro děti předškolního věku upozorňují na možné obtíže a radí, jak zvládnout přípravu na psaní s nedostatkem v oblasti motoriky. Všechna doporučení doplňuje řada fotografií. Nechybí ani rady pro rodiče a vychovatele leváků.

Kniha Grafomotorika pro děti předškolního věku je ojedinělou metodikou pro práci s předškolními dětmi. Autorky důsledně vycházejí z vývojové psychologie a grafomotorika pro ně není pouze záležitost tužky a ruky. Uvědomují si souvislosti mezi grafickým projevem a celou osobností dítěte. Chápou, že předškolák má rád příběhy a pohádky, a proto motivují dítě k práci pomocí příběhů malého ježka. Z Franty Nosáče se může stát jejich kamarád, kterému rády pomohou doplnit zásoby na zimu nebo dostavět domeček. Příručku Grafomotorika pro děti předškolního věku doplňují pracovní listy, bez nichž metodika není kompletní. Celý soubor je skvělou pomůckou pro všechny vychovatele, kteří chtějí děti připravit na školu a přitom chápou specifika předškolního věku. Soubor mohou s úspěchem využít i učitelé nižších ročníků zvláštních a pomocných škol.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0