Portál.cz > Portál v médiích > Jak poznáme sami sebe?

Jak poznáme sami sebe?

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 28.7.2003

Sebepoznání je velmi důležitým krokem, který by měl udělat každý z nás. Jak bychom bez důkladného poznání sebe sama na sobě mohli pracovat? Když bychom o sobě nic nevěděli, byly by naše snahy po změně nebo „vylepšení“ nedostatečné. Můžeme se zeptat svých blízkých na názor, můžeme se svěřit psychologům. Máme však také možnost pokusit o poznání sebe sama pomocí populárních testů. Inspiraci a zejména testové materiály, které nám pomohou odhalit pravdu o sobě samých, najdeme v Knize psychotestů II. Její autor, psychosociolog Gilles Azzopardi, se v ní zaměřil na poznání inteligenční úrovně, emočního typu a způsobů našeho chování.

O tom, že náš mozek tvoří dvě hemisféry, ví asi každý z nás. Autor úvodem charakterizuje „náplň práce“ jednotlivých hemisfér. Levá hemisféra je sídlem našich řečových schopností a naší analýzy a abstrakce. Umožňuje nám používat tzv. zdravý rozum, tedy zaujímat racionální stanovisko k problémům. Díky ní jsme schopni myslet a jednat metodicky (tedy alespoň někteří z nás). Pravá hemisféra má na starost vizuálně-prostorové vnímání. Díky ní vidíme v obrazech, orientujeme se v prostoru, poznáváme obličeje známých lidí. Levá hemisféra je racionální, pravá naopak intuitivní centrum. Toto rozdělení mozku by ale nestačilo. Autor mluví ještě o zadním mozku, který má na starosti pudy, a limbickém systému, který je sídlem emocí. Díky souboru otázek si můžeme ujasnit, zda v našem jednání mají rozhodující slovo pudy, emoce či rozum.

Čtenáře Knihy psychotestů II asi velmi zaujme možnost spočítat si své IQ. Bylo by chybou považovat základní test za rozhodující metodu, která nám odhalí, jak jsou na tom s inteligencí naše děti, náš partner nebo naši kolegové v práci. Autor přímo upozorňuje na to, že se nám tímto testem nepodaří odhalit ani génia, ani člověka s mentální nedostatečností. Pokud se nám tedy dostane výrazně vysokého nebo naopak nízkého výsledku, neměli bychom ani jásat, ani si zoufat. V takovém případě totiž není tento typ testu nic pro nás. Tyto samoobslužné testy IQ také v žádném případě nenahradí komplexní vyšetření psychologem, pokud máme např. pochybnosti o schopnostech svého dítěte.

Podstatná část Knihy psychotestů II je věnována zjišťování emočního typu čtenáře. Autor nás seznamuje s pojmem emoční inteligence. Tato složka našeho intelektu zahrnuje sebeovládání a empatii. I nesmírně inteligentní člověk, který podléhá svým impulsům a není schopen vcítit se do ostatních, může trpět velkými obtížemi v mezilidských a pracovních vztazích. Díky souboru testů má čtenář možnost určit svůj emoční typ a uvědomit si, zda nezapomíná myslet na druhé a zda ovládá své impulsy.

Kniha psychotestů II nenabízí podrobnou analýzu našich „já“. Autor počítal s tím, že se čtenář pokusí ovlivnit výsledek testu ve svůj prospěch (s tím počítá každý psychologický test). Kniha psychotestů II však může poskytnout cenné informace o našich způsobech chování, o reakcích na některé životní situace. Zajímavé testy se mohou stát skvělým zpestřením společné dovolené nebo posezení s přáteli. Kromě zábavy poskytnou svým „testovaným subjektům“vhled do sebe sama.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0