Portál.cz > Portál v médiích > Když autorita není slepá (recenze M. Těthalové)

Když autorita není slepá (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 18.11.2002

Musím se přiznat, že respekt k autoritám není mou silnou stránkou, jsem asi dost rebelantská a nemám ráda, když mne někdo vede. Mimoto mi připadá, že respekt vynucovaný postavením není prostě respektem. Václav Malý, který bezesporu patří k autoritám církve i společnosti, však pro mne neznamená slepou autoritu, protože přes své významné postavení zůstal pokorným a poctivým člověkem. K posílení tohoto pocitu přispěl i knižní rozhovor Václava Malého s publicistou Josefem Beránkem.

Tradice knižních rozhovorů velí, aby se v úvodu čtenáři dostalo informací z dětství nebo dospívání známé osobnosti, a kniha Josefa Beránka není výjimkou. Václav Malý mu vypráví o svém dozrávání a vzpomíná na rodiče i sourozence. Rodiče divokých a nezvladatelných dětí možná povzbudí, že i biskup dostával v dětství výprask a že to s ním rodiče nejspíše neměli lehké. I přes občasné nadílky „na holou“ zůstali pro Václava Malého jeho rodiče vzorem a mluví o nich s úctou a láskou. To oni jej směřovali k hlubokému vztahu k Bohu a tak nepřímo stojí za jeho rozhodnutím stát se knězem.

O možnost pracovat veřejně jako kněz však Malý velmi brzy přišel, protože se připojil k odporu proti státní moci a podepsal Chartu 77. Období „bez práce“, tedy bez státního souhlasu (za socialismu přeci nebyli nezaměstnaní) vyplnil Malý studiem a činností ve VONS. Docela mne zamrzelo, že činnosti VONS je v knize věnován jen velmi malý prostor, protože právě díky obhajování nevinných jsem se poprvé dozvěděla o Václavu Malém. S listopadem 1989 se vrátila do našich zemí svoboda a řada kněží (i Václav Malý) se mohla vrátit zpět k oltáři. Návrat bohužel zkomplikoval těžký úraz, který přerušil sotva započatou práci, a také uhasínání porevolučního nadšení pro křesťanství.

Musím říci, že jmenování Václava Malého biskupem mne docela překvapilo. Církev mi stále připadala jako mocenská struktura a autoritářství některých kněží-panáčků mne odpuzovalo. Prostě jsem aplikovala svůj vztah k autoritám i na tuto situaci, což byla ovšem chyba. Moje nedůvěra k jakémukoli vedení ovšem nikdy nevylučovala pocit, že ten, kdo vede, je za vše odpovědný. Malý mluví o tom, že si každý má uvědomit osobní odpovědnost za svůj život, ale zároveň se staví za lidi trpící chudobou, nemocí nebo sociálním postavením.

Závěrečná část, v níž se dozvídáme, jaký má Malý pohled na současné problémy v církvi, bourá zbytky představ o slepé autoritě. Malý si uvědomuje nutnost spolupráce s laiky a snaží se tuto představu naplnit (z rozhovoru zároveň pochopíme, že nabitý program neumožňuje realizovat úplně všechno). Zmiňuje se o problémech s vedením katolické teologické fakulty a nevyhýbá se i sebekritickému hodnocení svého jednání s některými jejími představiteli. Média, kterým se Malý rozhodně nevyhýbá, mají podle něj ohromné možnosti a zároveň zodpovědnost. K části věnované médiím mám ovšem jednu kritickou připomínku. Beránkova prosba o vyjádření k případnému zakazování některých periodik v diecézích mi připadá dost zvláštní. Ačkoli mi kampaň některých církevních představitelů např. proti magazínu AD přijde dost nepochopitelná, zdá se mi tento dotaz účelový a zbytečný.

Knižní rozhovor s Václavem Malým představuje nejen biskupa Malého, ale i moderní podobu křesťanství. Malý mluví i o svých pochybnostech a hledání a přiznává, že jsou věci, v nichž nemá úplně jasno. Otázky Josefa Beránka zasahují do všech oblastí života, a Malý proto vypovídá o svém pohledu na antikoncepci, homosexualitu nebo chudobu v církvi. Autorita Václava Malého je spojena se silným pocitem zodpovědnosti za své jednání. Rozhovor Josefa Beránka s Václavem Malým nám ukazuje biskupa ne jako slepou autoritu zhlížející ze svého stolce, ale jako pokorného a vnímavého člověka.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0