Portál.cz > Portál v médiích > Když dětem není rozumět! (recenze M. Těthalové)

Když dětem není rozumět! (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 2.7.2002

Řeč je schopnost, která dělá člověka člověkem. Vyvíjí se společně s myšlením a vývojem motoriky. Někdy ovšem vývoj řeči za vývojem ostatních funkcí zaostává. V raném věku (asi do čtyř let) je chybná výslovnost některých hlásek přirozená a rozvíjíme především slovní zásobu. Po čtvrtém roce se u některých dětí celkem přirozeně objevuje správná výslovnost hlásek. Není to však pravidlem, naopak se často setkáváme s dětmi, jejichž řečový vývoj vázne. Příčinou může být chybný mluvní vzor nebo prostá neobratnost mluvidel, ale i mnohem závažnější vada (dysartrie, aartrie, dysfázie, afázie nebo mnohočetná patlavost), opožděný vývoj řeči souvisí i s celkovým opožděním. Zmíněné poruchy vyžadují nejen vyšetření foniatrem a psychologem, ale i speciální logopedickou péči. Praktickou pomůckou pro logopedy i rodiče a učitele mohou být i Šimonovy pracovní listy 6. Autorka Věra Charvátová-Kopicová vytvořila cvičení pro nácvik hlásek M, P, B, V, F, C, S, Z, Č, Š a Ž.

Při nácviku správné výslovnosti se nemůžeme zabývat pouze ústy a dýchacím ústrojím dítěte. Protože řeč souvisí s myšlením dítěte a cvičení musí být uzpůsobena dětskému vidění světa, musíme myslet na celou osobnost dítěte a rozvíjet nejen řeč, ale i myšlení dítěte. Autorka se proto věnuje rozvoji slovní zásoby, k čemuž poslouží obrázky na pracovních listech. S řečí souvisí i vyjadřovací dovednosti. Mnohé děti s vadou řeči či s opožděným vývojem řeči mají potíže s chápáním pojmů nad, pod, vedle, za a podobně. Obrázky s bohatým dějem nám poslouží k procvičení předložek, ale i čísel a rodů podstatných jmen. Pokud dítě ještě není schopné slovně komunikovat, můžeme se dítěte zeptat: „Kde je holčička s míčem?“, „Kde vidíš pejska?“ a podobně. S dětmi, které komunikují, můžeme cvičit slovní paměť. Seřadíme obrázky do řady, pojmenujeme je a po zakrytí se ptáme : „Jak šly obrázky za sebou?“.

Soubor pracovních listů bude užitečným pomocníkem nejen pro logopedy, ale i pro rodiče dětí s komunikačními obtížemi. Ve své práci je využijí i učitelky mateřských a speciálních škol. Sympatické obrázky Šárky Boháčové mohou děti stříhat a vymalovávat, případně je můžeme okopírovat dvakrát a použít je jako pexeso. Obrázky slouží k rozvíjení jednotlivých hlásek i k rozvoji slovní zásoby a vyjadřovacích dovedností. V souboru nenajdeme pouze obrázky, ale i metodické pokyny a náměty pro hry. Pomocí doporučovaných cvičení rozvíjíme nejen řeč, ale i celou osobnost dítěte.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0