Portál.cz > Portál v médiích > Leváci a jejich výchova - recenze

Leváci a jejich výchova - recenze

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 15.5.2003

Autorka uvedené publikace Jane M. Healey, Ph.D., pracuje jako dětská neuropsycholožka v soukromé praxi v Ridgewoodu ( stát New Jersey ) v USA. Má za sebou i patnáctileté působení ve funkci asistentky na katedře psychiatrie v Mount Sinai Medical Centre v New Yorku. Prioritou jejího zájmu a výzkumu, o jehož výsledcích nejen publikuje, ale i přednáší, je problematika leváctví, specifických poruch učení a specifických poruch chování a pozornosti.

Nejsem si jista, zda statistika výskytu leváků v našich zemích je stejná, jako v americké a anglické populaci (10-15 procent), nicméně i u nás nejsou lidé, kteří preferují v jakýchkoliv činnostech levou ruku, žádnou výjimkou. Ze zkušeností vím, že s jistými obtížemi při výchově levorukého nebo nevyhraněného dítěte, se rodiče setkávají již v raných údobích dětského vývoje. Mohu však jen souhlasit s vyjádřením autorky, že tyto děti nebudou mít více problémů než ostatní, jen budou trochu jiné. Skutečně, velká většina problémů této skupiny nebývá důsledkem jejich levorukosti.

Již první kapitola knihy osvětluje mýty a omyly, které od nepaměti provázely jedince, kteří se v převážně pravoruké civilizaci lišili přednostním užíváním levé ruky. Za prokázané lze považovat skutečnost, že leváci mohou prožít šťastné, zdravé a činorodé životy ,stejně jako lidé pravorucí. Svědčí o tom historické příklady úspěšných, tvůrčích a silných osobností, kteří byli prokazatelně leváky (Albert Einstein, Michelangelo, Leonardo da Vinci atd.). Druhá kapitola nás seznamuje i s “moderními” mýty a omyly, tedy s nedostatečně prokázanými tvrzeními, které v naší populaci často přetrvávají. Není to jen přesvědčení, že preference by se měla vždy týkat celé poloviny těla, ale i nejasnosti v následcích násilného přecvičování laterální preference (otázka vzniku koktavosti aj.). Dozvíme se, že leváctví bývá částečně podmíněno geneticky, ale že toto tvrzení není tak jednoznačné. Důležité je, aby rodiče v raných fázích vývoje dítěte chápali jeho stranové preference a přizpůsobili mu své chování. A jak - to zodpoví podkapitolka “Co můžete dělat”. Další kapitoly pak základní informace podrobně rozvádějí. Ve třetí kapitole bude čtenář poučen v tom, jak poznat, jestli má doma právě leváka. Další kapitola poučí o biologii a fyziologii leváctví - a zde bych podtrhla stranu 44 s názvem “Přecvičení z leváka na praváka - výhoda nebo zneužití?”.

Další kapitoly už svými názvy napovídají jejich zaměření:

  • Co můžeme udělat pro levoruké dítě - fyzicky a emocionálně,
  • Jak vytvořit příznivé prostředí pro leváka,
  • Chodí vaše dítě do školy, která je vůči levákům vstřícná?
  • Váš levák ve volném čase,
  • Možné problémy a jak je překonávat.

Pozorný čtenář jistě ocení seznámení s fyzickými a emocionálními základy leváctví, nechá se inspirovat náměty pro nerušivé změny v bytě, které umožňují bezproblémové soužití pravo- i levorukých členů rodiny, dozví se o existenci nástrojů a zařízení, které je určeno pro usnadnění pracovních aktivit leváků v domácnosti i mimo ni. Chtěla bych upozornit na krátké zamyšlení autorky nad “světem leváků”: “Některé výzkumy tvrdí, že leváci mohou mít kvůli svému spíše difuzně organizovanému mozku... odlišné způsoby myšlení a přístupy k věcem. Zdá se například, že by mohli mít výhodu, když se jedná o tzv. “multimodální logiku”, což je ten typ uvažování, který je třeba k náročnějším studiím v oborech jako přírodní vědy nebo psychologie...Leváci vždycky měli schopnost tvořit a vidět věci odlišně, takže jsem si jista, že si dokážou najít cesty, jak organizovat a dokonce vylepšovat existující struktury.”

Rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu nebo začínají povinnou školní docházku, se mohou setkat s problémy, které rozvádí sedmá kapitola ( jak mluvit se svým levákem, když levák začíná s psaním, jak mluvit s učiteli, více o psaní a dalších potenciálních problémech aj.). Tyto rodiče, i ty, jimž děti odrůstají , bude zajímat oblast volného času jejich levorukého dítěte, jíž je věnována kapitola osmá ( sport, vybavení pro leváky a praváky, úskalí tréninku, hudba,vaření, výtvarné umění, šití, hrnčířství, práce se dřevem). Závěr této kapitoly snad není třeba komentovat: “dítě si cestu najde”. Devátá kapitola se zamýšlí nad možnými problémy levorukého jedince a navrhuje, jak je překonávat. Za důležitou považuji závěrečnou část, v níž je podrobný popis situací, které upozorňují na některé specifické problémy , které mohou dítě s jakoukoliv laterální preferencí , tedy i leváky, potkat. Jistě přínosný je podrobný soupis obtíží, seřazený podle věkových kategorií dětí ( od raného věku přes základní a střední školu až do dospělosti).

Poslední, desátá kapitola, není jen informací, ale především pozitivní a optimistickou zprávou. Shrnuje totiž výhody a “dary” levorukosti. Stručně nahlédněme: leváci mohou mít lepší prostorovou představivost, mívají nadání pro matematiku, bývají velmi úspěšní v hudbě, výtvarném umění, sportech, politice atd.

Uvedenou publikaci považuji za zdařilou po stránce obsahové i formální. Nabízí přehledné, ucelené informace, psané srozumitelným jazykem. Jsou nejen logicky utříděny, ale snaží se být i psychickou oporou pro ty nedůvěřivější výčtem významných osobností s různých oblastí lidského života, který uzavírá každou jednotlivou kapitolu. Snad poněkud “nedotažené” jsou závěrečné “Užitečné informace” o zahraničních webových stránkách a zahraničních obchodech. Nebylo možné tyto informace rozšířit i na situaci u nás?

Předkládanou knížku doporučuji jako “výchovného průvodce” všem rodičům nejmenších dětí, u nichž je možné se dopustit závažných chyb přehlédnutím nebo nedoceněním některých znaků, které souvisejí s vývojem laterality. Může být i velmi dobrým rádcem rodičům větších dětí, doplňující studijní oporou vychovatelům, učitelům, speciálním pedagogům, psychologům a dalším odborníkům, kteří se s problematikou laterality dětí - zejména té menšinové - setkávají.

PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0