Portál.cz > Portál v médiích > Média a společnost (recenze J. Kubáčka)

Média a společnost (recenze J. Kubáčka)

Autor: Jan Kubáček | Datum: 14.4.2003

Na začátku letošního roku vydalo nakladatelství Portál velmi potřebnou a dlouho očekávanou knihu. Je věnována současnému světu médií, jejich chování, vnitřní logice a pohnutkám. Tato "mediální učebnice" se nezabývá pouze přítomností. Seznamuje čtenáře i s minulostí, zrodem médií, jejich vývojem a zdokonalováním, kdy se z nemotorných a lokálně omezených tlampačů postupně proměnily v sofistikovanou, téměř ničím neomezenou a všudypřítomnou sedmou velmoc.

Právě českému čtenáři jsou předkládány potřebné informace. Žije v zemi, ve které dochází k prolínání na jedné straně nám dříve neznámého, monumentálního nástupu sdělovacích prostředků, které vstupují a ovlivňují ve velkém všechny, po informacích hladové oblasti života. Na druhé straně se do mediálního guláše přimíchává v lidech hluboce zakořeněný pocit neomylnosti a pravdivosti médií podle hesla vždyť to říkali v rádiu (televizi)... S vědomím významné role sdělovacích prostředků v dnešním světě a poučením, že neznalost nás neomlouvá, bychom měli co nejdříve vyhledat tuto mediální příručku a pokusit se za pomoci šesti kapitol, tomu všemi přijít na kloub a pochopit alespoň základní zákonitosti ze světa informací a jejich umného sdělování.Velkou předností této knihy je právě její přehlednost a srozumitelnost. Oba autoři koncipovali knihu s vědomím, že s ní budou pracovati úplní nováčci v oboru mediální komunikace, případně s nízkou mediální gramotností.

Skladba kapitol a jejich tématické členění počítá s představováním problému od jednoduchého ke složitému. Autoři dělili knihu na celkem šest kapitol. V první kapitole se zájemce o obor může seznámit s historií a základním vymezením světa médií. Zjistí, že mediální vzmach byl umožněn zbohatnutím společnosti, které se stala vlastní a dodnes ji neopustila touha po senzacích a snaha oživit svou nudnou přítomnost skandály. Výsadní postavení médií a jejich posun k masovosti potvrdila i podpora válečné propagandy během první světové války, kdy ji hojně využívaly všechny strany konfliktu. Ani s koncem vojenského štvaní neopustila propaganda moderní svět. Naopak se přesunula do dalších odvětví lidské činnosti. Stal se z ní velmi dynamicky se rozvíjející průmysl.

Navazující kapitola představuje účastníky mediální komunikace, sdělovací prostředky a jejich uživatele, média jako instituce, sdělování informací jako průmyslový obor a jejich vliv na společnost. Analytici sledují vztah mezi společností, její kulturou, požadavky a zvyky, podobou sdělování a prezentování informací. Autoři se zamýšlí nad bulvarizací a homogenizací médií. Připomínají i globalizaci a její vliv na podobu mediálního průmyslu. Své úvahy končí přesvědčením, že se v budoucnosti můžeme dočkat jednotné, světové žurnalistiky. Své přesvědčení opírají o příklady už dnes existujícího, rozšiřujícího se a unifikovaného zpravodajství, které vychází ze stejných zdrojů a zpracování. Připomínají i čím dál více používané pořady na klíč, hlavně v rovině zábavy, ale i časopisy, rozhlasové stanice, jež hrají např. pouze masový druh hudby, kterou poslouchá dostatečná většina populace.

Třetí kapitola je věnována studiu publika. To proto, že právě posluchači, diváci a čtenáři plní klíčovou úlohu ve vztahu k mediálnímu průmyslu. Nejen, že přímo vytvářejí svými zvyky a hodnotami specifické požadavky na média, ale jsou jimi i přímo ovlivňováni. Mění své potřeby a představy podle doporučovaného receptu. Jejich chování se stává obchodním artiklem.

I v další kapitole pokračují autoři ve studiu obchodního chování v mediálním světě, tentokráte přes mediální produkt. Věnují se jeho obsahu i významu.
Pátá kapitola je zasvěcena vlivu médií, jejich působení a možným dopadům na společnost. Autoři se zaměřují na několik stěžejních momentů, které mají podle jejich úsudku ústřední vliv na chování, myšlení a hodnoty lidské komunity. Mezi ně řadí propagandu, cenzuru, reklamu, umělé vyvolávání paniky, teorii vzorů, očkování, ideu masové kultury, ale i schopnost utvářet mínění (např. o politických osobnostech) a řadu dalších.

Poslední kapitola je krátkým zamyšlením nad budoucností médií. Ta bude poznamenána do velké míry procesem globalizace, širokým uplatňováním nových technologií, ale i existencí nové, vlivné planetární skupiny lidského publika..

Velkým kladem této knihy je, že se nespokojila pouze se zaplněním existujícího vakua literatury ke studiu sdělovacích prostředků, ale že zároveň nabízí českému čtenáři pohled na možné mediální trendy do budoucnosti. Pozitivem je i vysokoškolská zkušenost obou autorů. Díky ní vyniká kniha přehledností, zdůrazněním klíčových pojmů, řadou velmi podnětných tabulek. Nechybí ani závěrečné shrnutí těch nejdůležitějších myšlenek, vždy v závěru každé kapitoly.

Kniha představuje velmi atraktivní, doslova dobové téma. Zajímavost zvyšuje i čtivost publikace. Zbývá jen pogratulovat nakladatelství Portál ke šťastné volbě a čtenáři popřát potěšení ze čtení, pro které autoři udělali maximum.

Jan Kubáček, FF UK


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0