Portál.cz > Portál v médiích > Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita - recenze

Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita - recenze

Autor: Jaromír Kopeček | Datum: 14.8.2003

Dalo by se říci, že pod tak příšerným názvem snad ani nemůže být nic jiného než přetisk moralistického spisku nevalné úrovně z dob stařičkého mocnářství nebo sbírka pornografických textů „určená znalcům k posouzení škodlivosti tiskoviny obsahu obscénního“. Ale zdání klame a v tomto případě se jedná o učebnici pro ty, kteří s kombinací sex/kriminalita přicházejí profesionálně do kontaktu. Slovy vydavatele: Kniha je určena policistům a posluchačům středních a vysokých policejních škol, právníkům na státních zastupitelstvích, soudech a v advokacii, sociálním pracovníkům, psychologům a odborníkům dalších společenskovědních oborů.

Jak už to tak bývá, ne všechny brambory v ošatce společenských problémů jsou stejně horké. Některé časem chladnou, jiné se naopak žhaví. Dobrými příklady brambor, které jsou stále teplejší je organizovaný zločin zásobující obyvatelstvo prostitutkami a dětská pornografie. Prvému nahrálo uvolnění přeshraničního pohybu osob, na existenci druhého upozornil rozmach internetu. V obou případech se ukázalo, že ježek vězí v kleci mnohem pevněji, než by byli odpovědní ochotni připustit. Tato dvě nosná témata pak doplnila ostatní sexuálně-kriminální témata na monolit vyčerpávající celou oblast.

Autorský kolektiv vedl zkušený autor a praktik v oboru Jan Chmelík, který v úvodu píše: Každý občan má právo být seznámen s postupy, které jsou uplatňovány v trestním řízení, jaká jsou kritéria v posuzování sexuálních deviací apod., čímž jeho výzvu „širokému spektru čtenářů“ plníme. Kromě editora se na částech knihy podíleli J. Budina, V. Porada a P. Weiss. Přemluvu napsal předseda senátu nejvyššího soudu ČR Z. Sovák. Tu méně, tu více je patrné, že se jedná o učebnici, případně spíše o pracovní text, po kterém praktik hmátne, potřebuje-li vědět, jaký je rozdíl mezi mladistvým a nezletilým a podobně. Mezi jednotlivými kapitolami jsou značné rozdíly, a to nejen tématické, ale i koncepční, což je patrné i z obsahu.

Zvláště prvá kapitola působí místy dojmem vytržených částí návodů, slovníků a příruček. Nese také stopy „právnického textu“, takže již půl strany po zmínce o Deklaraci sexuálních práv (přijata na 13. sexuologickém kongresu ve Valencii 20.6.1997) vyzývající každé společenství k vytváření k vytváření takových podmínek, které by v této oblasti uspokojovaly potřeby každého jednotlivce při respektování deklarovaných sexuálních práv, se horuje proti sexuální nevázanosti. V ukázce je Základní charakteristika mravnostní kriminality .

Druhá kapitola je věnována pornografii a prostituci v rovině praktické i teoretické. Definitorickou nejistotu termínů mravnost a pornografie uzavírá konstatování jejich naprosté obsahové protichůdnosti. (O dvě kapitoly dál P Weiss přinese důkaz, že naopak deviantní pachatelé mravnostní kriminality zpravidla proti pornografii ostře vystupují.) K oběma tématům patří zajímavé historické přehledy, viz ukázka Historie prostituce . Za vypíchnutí stojí fakt, že uzavření veřejných domů ve Francii v roce 1946 vedlo ke ztrátám na daních, ke dvojnásobnému počtu případů syfilidy a nárůstu homosexuality v roce následujícím. Poslední zmiňované je vskutku zajímavé, neboť právě důkazy, že homosexualita není „infekční“ (tj. naučené chování) vedly k jejímu vyřazení z trestního zákona. To ovšem neznamená, že by se nedala „naučit“, jak autor poznamenává v podkapitole o homosexuální prostituci (homosexuální prostituti jsou často heterosexuální).

Třetí kapitola, Právní aspekty mravnostní trestné činnosti, autor opět J. Chmelík, je určena těm uživatelům, kteří za sebou nemají právnické vzdělání. Jedná se o komentovaný rozbor sedmi paragrafů trestního zákona: §241 Znásilnění, §242 a 243 Pohlavní zneužívání, §245 Soulož mezi příbuznými, §246 Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku, §204 Kuplířství, §205 Ohrožování mravnosti. Již méně detailně jsou rozebrány související trestné činy spadající pod §231 Omezování osobní svobody, §232 Zbavení osobní svobody, §233 Zavlečení do ciziny, §235 Vydírání a §217 Ohrožování mravní výchovy mládeže. Součástí je také metodická kapitola o dokazování uvedených zločinů a zvláště pak „Specifické důkazní prostředky“, tj. výslechy zneužitých dětí a jak je provádět nedestruktivním způsobem. Uvedeny jsou loutky „Jája a Pája“ zavedené P.M.D. Adasekou v roce 1993 pro výslechy malých a mentálně retardovaných dětí.

Poslední kapitola P. Weisse se věnuje sexuálním deviacím z medicínského hlediska a je výtahem z autorovy obsáhlé knihy Sexuální deviace. Vydavatelskou ukázkou je kapitola Deviace v aktivitě .

Vydal Portál v roce 2003. Na stránce vydavatele doporučuji hlubším zájemcům uživatelskou recenzi.

Autor: Jaromír Kopeček

 
Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0