Portál.cz > Portál v médiích > Napínavá cesta životem (recenze M. Těthalové)

Napínavá cesta životem (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 17.9.2002

O vývoji člověka byly napsány spousty knih a tak by se mohlo zdát, že už nás nic nepřekvapí. Sice se jako živočišný druh měníme a mnohé poznatky musí být upřesněny nebo opraveny, ale jinak o vývoji člověka jako jedince víme skoro všechno. Ale je to opravdu tak? Vážně nás nic nového nečeká? Autor knihy Dobrodružství psychického vývoje G. Kenneth West mne přesvědčil o opaku. Prvním překvapením bylo již zjištění, že se nejedná o klasickou učebnici vývojové psychologie. Autor nám představuje životní pouť jako napínavou cestu do neznáma, na níž se můžeme potkat třeba i s draky.

Autor Dobrodružství psychického vývoje je nejen psychologem a profesorem vývojové psychologie, ale i velkým optimistou. Překážky na cestě životem, různá trápení a bolesti nejsou podle něj překážkou, ale výzvou. Dobrodružnou cestu životem mohou zkřížit různá nebezpečí, můžeme se utkat s draky, ale měli bychom svůj život opravdu prožít. Jedinou účinnou zbraní v boji s draky nám může být síla našeho ducha, naše jedinečná osobnost. Abychom mohli bojovat s draky, musíme je nejprve poznat. Autor proto představuje jednotlivá nebezpečí, s nimiž se většina z nás může setkat. Prvním nebezpečím, které zachvacuje současnou společnost, je neustálý spěch. Ačkoli již Komenský říkal, že: „všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest“, prožíváme svůj život v pobíhání mezi „nezbytnými“ povinnostmi. Aby bylo naše pobíhání snazší, vytvořili jsme si systém rychlého stravování, někteří z nás vypijí tolik kávy, že by si mohli zavést kanylu s kofeinem, a jmenovali jsme si dráby, kteří nás honí sem a tam. Zapomínáme přitom na své rodiny i přátele a všichni jen sprintujeme za vidinou úspěchu.

Dalším drakem na cestě životem je podle autora chudoba. Mnozí lidé mají takové existenciální problémy, že se jejich život omezil na pouhé shánění obživy. Dost těžko mohou myslet na lásku a osobní růst, pokud jim kručí v břiše a nemají kam jít. Drak chudoby je však ještě zákeřnější. Nejen že svou oběť zahltí starostmi o denní chléb, ale vhání ji do sluje draka spěchu. Aby se totiž dneska člověk uživil, musí se hodně ohánět. A tak nejsou výjimkou lidé pracující ve dvou zaměstnáních, aby si opatřili základní životní potřeby.

Jak ale nepadnout do tenat draků a prožít svůj život plně a s radostí? Jak se nepřipravit o radosti, které nám život nabízí? Tou největší radostí a zároveň dobrodružstvím je podle autora láska. Láska je také ale nejvýhodnějším artiklem obchodníků s iluzí. Láska v jejich podání je konstantní veličinou, něčím, co nás jednoho dne potká a budeme mít vyhráno. Pokud už jednou lásku získáme, nemusíme se dále snažit, říkají obchodní agenti s romantikou. Skutečnost je ale jiná. Časem zjistíme, že náš vyvolený není postavou ze snu, a nevíme si s tím rady. Spěch a chudoba, která nemusí být jen materiální (možná se nám jenom zdá, že naše kamarádka „vlastní“ lepšího partnera), způsobí našemu vztahu vážné trhliny. Zbraní proti partnerské krizi je podle autora neustálé budování vztahu, jeho intimity a vášně.

Další dobrodružství, které na některé z nás čeká, je rodičovství. I toto dobrodružství je vážně ohroženo drakem spěchu a chudoby. Rodičovství nám bohužel mění pohled na nebezpečí spěchu. Chápeme, že musíme věnovat dětem svůj čas, nejsme ale trpěliví a urychlujeme jejich vývoj, jak se dá. Obyčejná hra s míčem nám připadá zbytečná a přihlásíme dítě do sportovního klubu. Dítěti se líbí šachy? Šup s ním do šachového kroužku. Všechno to děláme jistě z lásky k dítěti, ale zapomínáme na jednoduchou skutečnost, že dítě je prostě ještě dítě. Chudoba ohrožuje rodičovství hned dvakrát. Nejen že rodiče, kteří jsou v materiální tísni, nemohou své děti dokonale zabezpečit, ale jsou v nebezpečí, že propadnou spěchu. Cílem rodičovství však není jen vychovat „kvalitního“ člověka, ale prožít plný vztah s dítětem, které vzešlo ze vztahu dvou milujících se lidí.

Třetím důležitým dobrodružstvím, o které bychom se neměli nechat připravit, je práce na sobě a svém vlastním osobním vývoji. Náš osobní vývoj zahrnuje tři důležité složky-rozumový, mravní a náboženský. Rozumový vývoj popsal psycholog Jean Piaget. Autor představuje jednotlivá stádia rozumového vývoje a upozorňuje na skutečnost, že někteří lidé nedospějí ke konečnému stádiu rozumového vývoje a dosáhnou pouze nižšího stupně. Bylo by chybou považovat je za méněcenné, naopak povinností společnosti je postarat se o své „slabší“ členy. Mravní vývoj popsal psycholog Lawrence Kohlberg a vycházel přitom z teorie Jeana Piageta. Podle něj putuje člověk od strachu před trestem přes pragmatismus (dobré je to, co je užitečné) k vlastnímu přesvědčení o dobru a zlu. Někteří výjimeční jedinci mohou dospět k pocitu jednoty s Bohem a vesmírem. Náboženský vývoj je osobní záležitostí každého z nás, přesto můžeme najít poučení v poznatcích vývojových psychologů. Autor uvádí, že zkušenost s vlastním otcem poznamenává budoucí chápání Boha. Pokud je otec slepou autoritou, bude se dítě Boha bát, milující otec naopak pomáhá k vnímání milujícího Boha.

Je-li život dobrodružstvím, můžeme se i my stát hrdiny. Neměli bychom zapomínat, že žijeme ve společenství s druhými a jsme za ně zodpovědní. Autor prokládá svou knihu působivými příběhy o hrdinech všedního dne. Obyčejní lidé, kteří žili svůj život opravdově, mysleli na druhé a chápali své blízké jako jedinečné bytosti, mohou být naším vzorem. Jan Werich říkal : „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Tak tedy koukejme, abychom byli tím, čím jsme. Snad překonáme nástrahy draků a prožijeme svůj život jako hrdinové.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0