Portál.cz > Portál v médiích > Neuropsychologie - PhDr. Lenka Gazdová

Neuropsychologie - PhDr. Lenka Gazdová

Autor: PhDr. Lenka Gazdová | Datum: 15.12.2003

Autor recenzované knihy již v úvodu upozorňuje, že tato kniha by měla podat informace o některých aktuálních otázkách neuropsychologie a podstatu knihy tedy tvoří sukus toho, co musí zájemce o aktivní práci v některém oboru neuropsychologie znát, aby alespoň částečně uspěl. Kniha je členěna do devatenácti kapitol. V úvodu autor zmiňuje postavení neuropsychologie v systému věd a jasně dává najevo všem zájemcům o obor, že se neobejdou bez znalostí ze všech podoborů neurověd jako je např. neuroanatomie. Důležité jsou znalosti zobrazovacích technik nervového systému, přičemž vědomosti z věd psychologických autor (a snad i čtenář) považuje za samozřejmé.

Z úvodu autor plynule přechází v další kapitole k historii neuropsychologie, kdy objasňuje pojem neuropsychologie, její dějiny a dostává se k neuropsychologii jako oboru na Slovensku a v Čechách. Autor nás informuje o skutečnosti, že s neuropsychologií jako učebním oborem se na Slovensku můžeme setkat na všech univerzitách. V Čechách pak podrobně informuje o dlouhé historii výuky neuropsychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zmiňuje také Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. V této kapitole došlo k opomenutí skutečnosti, že neuropsychologie se vyučuje i na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Celá kapitola je věnována zobrazovacím technikám nervového systému jako jsou EEG, CT, MR a další. Následuje kapitola informující čtenáře o plasticitě mozku uvedená článkem z MF Dnes hovořícím o mozku taxikářů. Za touto kapitolou o schopnosti mozkové kapacity modifikovat svou strukturu nebo funkci jako odpověď na učení a poškození mozku, a o změnách v normálním mozku během vývoje a vlivem zkušeností následuje kapitola o pozornosti, jejíž umístění by bylo možná vhodnější až za kapitolu o lateralizaci mozkových funkcí ke kapitolám o paměti, jazyku, emocích a vědomí.

Samostatná kapitola je věnována rozdílům mezi muži a ženami ve vztahu k fungování mozku a zabývá se nejen využitím biologického pojmu pohlavní odlišnosti, ale nezapomíná ani na termín gender, který je pojmem psychologicko-kulturním. I když autor sám v podkapitole Gender a inteligence upozorňuje, že tyto pojmy do neuropsychologie přísluší jen z části, s ohledem na jejich konvenční vnímání je začlenil, což vnímám nejen jako příjemné oživení knihy. V kapitole nás pak informuje o různých výzkumech věnovaných zkoumání rozdílů mezi pohlavími týkajícími se laterality mozku, objemu šedé hmoty atd.

Velmi zajímavá je kapitola o organizaci frontálních laloků a jejich funkci. Autor si již v názvu položil otázku, zda frontální lalok má nebo nemá exekutivní funkci. V samotném závěru kapitoly si pak na tuto otázku odpovídá a informuje nás o svých zjištěních. V další kapitole se nám snaží ukázat, že i vývojově „staré“ mozkové struktury (bazální ganglia) „také umějí myslet“, i když se zde jedná o automatické provádění algoritmů jednání, které byly osvojeny buď implicitním učením, a nebo přešly na podkorovou úroveň habituací. Jde však o další podpůrnou tezi pro rehabilitační snahy u pacientů s amnézií, kterých je po úrazech moz-ku mnoho.

Následují kapitoly věnované lateralizaci mozkových hemisfér, paměti, jazyku a jeho poruchám, emocím, inteligenci a vědomí. Dále se autor věnuje stárnutí mozku a ovlivnění základních kognitivních funkcí stárnutím.
Kapitoly v závěru knihy jsou věnovány neuropsychologické diagnostice, neuropsychologické rehabilitaci, neuropsychoterapii, což ocení kolegové, kteří se tomuto oboru chtějí opravdu věnovat. V kapitole poslední devatenácté jsou pak zmíněny teorie činnosti mozku jako je Lurijova teorie funkčních mozkových bloků, Pribramova holonomní teorie a další.

V závěru autor doufá, že se mu alespoň částečně podařilo vysvětlit , proč neuropsychologie není „organičtěji“ pojatá klinická psychologie. Zmiňuje, že byl nucen původně zamýšlený obsah poněkud zredukovat, což čtenář zcela jistě pochopí a další informace, které ho budou zajímat dohledá v jiných titulech zabývajících se neuropsychologií.
Již po přečtení prvních kapitol zjistíme, že autor uvádí literaturu za každou kapitolou, což v poslední době činí více autorů. Já sama pociťuji takto uváděnou literaturu za matoucí. Uvedení všech titulů, ze kterých autor citoval až na závěr knihy, by bylo mnohem přehlednější.

Z titulů citovaných v literatuře vidíme, že autor cituje velké množství nejen zahraničních děl. Zmiňovány jsou i publikace českých odborníků věnujících se zkoumání mozku a jeho funkcí z let 1999 až 2000. Je zřejmé, že autor, který se tomuto oboru věnuje mnoho let a má velice široký záběr, přípravu díla mimo vlastních zkušeností podložil také množstvím načteného materiálu. Publikace je doplněna o zajímavý fotografický materiál.
Na rozdíl od autora se domnívám, že kniha by neměla chybět v knihovně nejen studenta, ale i začínajícího neuropsychologa.

PhDr. Lenka Gazdová
pracuje na Psychiatrické léčebně Kroměříž
recenze vyšla v časopise Psychologie Dnes


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0