Portál.cz > Portál v médiích > Peter Cole: Filozofie náboženství (J. Med)

Peter Cole: Filozofie náboženství (J. Med)

Autor: Jaroslav Med | Datum: 23.1.2004

Většinou si v tomto sloupku všímám beletrie nebo esejistiky, ale ještě nikdy jsem zde neupozorňoval naše čtenáře na učebnici. Tentokrát chci udělat výjimku, protože se domnívám, že jde o velmi inspirativní titul jak z hlediska obsahového, tak metodologického. A je to také vlastně první kniha z nakladatelství Portál, o níž zde referuji. Jde o učebnici určenou britským studentům, kteří se připravují k závěrečným zkouškám z filozofie; jejím autorem je britský filozof Peter Cole a kniha má název Filozofie náboženství (Portál, Praha 2003).

Od listopadu 1989 vyšla u nás už celá řada nejrůznějších příruček o filozofii i dějinách filozofie (velmi populární jsou např. Malé dějiny filozofie od Hanse Joachima Störiga), jejichž cílem bylo zaplnit mezery v našich znalostech filozofie, po léta deformovaných a ideologizovaných tzv. marxleninismem, a aspoň zčásti nás orientovat v nových filozofických proudech současnosti. Většina těchto učebnicově encyklopedických textů si všímala především obecných dějin filozofie, Coleova práce je naproti tomu ojedinělá tím, že vyjímá z dějin filozofie aspekt křesťanské náboženské víry a tento fenomén podrobně zkoumá z nejrůznějších zorných úhlů a v různých historických souvislostech (proto na ni také upozorňuji!). Navíc Coleova kniha představuje u nás méně známý anglo-americký analytický přístup k filozofii náboženství.

Peter Cole postupuje velmi systematicky, a tak začíná především definicí základních náboženských pojmů. Pak analyzuje a filozoficky interpretuje důkazy Boží existence (ontologický, kosmologický, teleologický, mravní a důkaz z náboženské zkušenosti), nikoli apologeticky, ale přísně analyticky, proto má jeho argumentace zřetelně objektivní charakter a může nalézt odezvu i u člověka pochybujícího o Boží existenci. Hodnotě a průkaznosti těchto teistických důkazů pak věnuje celou kapitolu. Druhá polovina knihy je věnována neméně důležitým náboženským otázkám: problému existence zla, dualismu těla a duše, pohledu na posmrtný život a velmi závažnému problému náboženského jazyka ve společnosti ovládané technicismem a postmoderním relativismem. Právě Coleova snaha hovořit a uvažovat o náboženské víře s racionální objektivitou, přinášet a konfrontovat řadu názorových poloh, je významným přínosem této práce, negující jak onu všudypřítomnou relativizaci, tak neopozitivistickou touhu po verifikaci všeho.

Filozofie náboženství Petera Colea má všechny přednosti dobré učebnice: na začátku každé kapitoly jsou uvedeny a vysvětleny všechny důležité odborné výrazy, na konci kapitol pak nalézáme souhrn probrané látky a typické otázky ke zkoušce s návodem, jak na ně odpovídat. V závěru práce je připojena dosti obsáhlá bibliografie s přihlédnutím k českým překladům, a tak si myslím, že je to velice užitečná kniha nejen pro studenty humanitních oborů, ale pro všechny, kteří se chtějí hlouběji zamyslet nad významem a filozofickými důsledky výroků, argumentací a důkazů z oblasti víry a náboženství.

Jaroslav Med
Recenze vyšla v Katolickém týdeníku č. 4

Ukázky z knihy


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0