Portál.cz > Portál v médiích > Pracovní listy pro nácvik grafomotoriky

Pracovní listy pro nácvik grafomotoriky

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 16.7.2002

Soubor pracovních listů nazvaných Grafomotorika pro děti předškolního věku doplňuje jedinečnou metodiku autorek Antje C. Looseové a Nicole Piekertové. Ilustrace jsou opět dílem Gudrun Dienerové. Autorky vytvořily jedinečný soubor cvičení, který rozvíjí grafomotorické dovednosti budoucích školáků.

Úkoly, které obsahují pracovní listy, uvádí vždy určité libreto. Děti po celou dobu nácviku provází příběhy Franty Nosáče, malého ježka s velkým nosem. Proto je vhodné každý úkol motivovat pomocí příběhu z knihy. A pak dítě nekreslí jen rovné čáry, ale sleduje Frantovu stopu, dokresluje třásně ke koberci nebo větve stromů.
Autorky chápou grafomotoriku jako podpůrnou techniku, jejíž zvládnutí usnadní dítěti zvládat i psaní. Ale i pro zvládání grafomotoriky musí dítě projít určitými podpůrnými cvičeními. Uvolňování ruky napomáhá např. modelování a hra s přírodninami. Dítě by nemělo cvičit jednotlivé typy čar, aniž by jeho cvičení mělo další smysl. Díky příběhům malého ježka mohou cvičení zakotvit v širším systému činností a her a nejsou tedy samoúčelná.
Všechny tyto skutečnosti měly na mysli autorky ojedinělého souboru grafomotorických cvičení. Jejich pojetí práce s dětmi odpovídá např. pojetí Věry Pokorné (Teorie a náprava specifických poruch učení, Portál), která respektuje systémy, v nichž dítě žije, a snaží se z nich vždy vycházet. I autorky recenzovaného souboru cvičení vycházejí ze systému předškolního dítěte. Uvědomily si, že malé děti žijí různými příběhy a pohádkami a také že je bezduchá cvičení unaví.
Celý soubor grafomotorických cvičení, která nabízí Portál, by se mohl stát základem dílčího projektu rozvoje předškolního dítěte. Autorky důsledně respektují vývojovou úroveň dětí a upozorňují na různá úskalí vývoje. Malý ježek s velkým nosem se může stát kamarádem a děti se s ním mohou ztotožnit. Rozvíjení schopností potřebných pro psaní pro ně bude přirozeným vyústěním jednotlivých příběhů.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0