Portál.cz > Portál v médiích > Přehled psychologie (recenze)

Přehled psychologie (recenze)

Autor: Jaromír Kopeček, PhD. | Datum: 4.5.2001

Poslední dobou se to nějak tak sešlo, že značná část knih, které čtu se nějakým způsobem dotýká psychologie. Posílen odposlechnutým názorem, že psychologie bude první "měkká" věda, která nevydrží tlak doby a ztvrdne, jsem sáhl po kompendiu tohoto oboru. Pro jistotu jsem se držel při zemi a sáhl po knize doporučené v Rakousku pro některé obory střeních škol jako učebnice.

Středoškolská učebnice by bylo ovšem značně zkratkovité hodnocení. Lepší minimalistické shrnutí vidím ve slově příručka. Odbýti však skoro 290-i stránkovou knihu jedním slovem je dle mého málo, takže detailněji: Přehled psychologie sepsal kolektiv pěti autorů: Hans Kern, Christine Mehlová, Hellfried Noly, Martin Peter a Regina Winterspergerová. V devíti kapitolách je v ní zevrubně shrnuto vše od vymezení oboru až po metodiku.
V první kapitole je kromě popisu všeho možného, co je psychologie, také kapitolka Co je parapsychlogie?, obsahující kromě popisu karet J.B. Rhineho a jeho telepatických experimentů i méně známé hnutí za posunutí oběžné dráhy Skylabu silou vůle (USA, 1980). Nedá mi, abych necitoval pro lidstvo značně příznačnou větu: Příliš silná je potřeba mnoha lidí věřit v para-vědecké fenomény, tedy v jevy, které leží mimo dosah současných vědeckých metod.
Následující kapitoly jsou uspořádány podle tradičních psychologických disciplín. Ve Vnímání je k nalezení takřka zničující přehled všemožných optických klamů a iluzí, které v posledních letech pravidelně obcházejí po internetu, ba i mnohých jiných, Escherovy obrazy nevyjímaje. Nemohu ovšem nezpranýřovat překlep z kapitolky věnované vlivu rychlosti a šířku vnímaného pole, str. 47. Ať počítám, jak počítám, tak když jedeme rychlostí 100 km/h a vnímáme 1,5 s, tak mi pořád vychází, že mezitím ujedeme 440 m a ne uvedených 42 km.

Původně jsem chtěl z každé kapitoly vybrat nějaký signifikantní citát, ale na systematičnost jsem příliš líný. Doufám tedy, že Vás uspokojí pár náhodných ukázek, které jsem si zatrhnul při čtení.
Pygmalion efekt.Americký psycholog R. Rosenthal dokázal, že očekávání hrají roli dokonce i ve vědě a mohou zkreslit výsledky empirických, takzvaně exaktních věd. Jednalo se o experiment s krysami procházejícími bludištěm. Experimentátoři hodnotili jakožto učenlivější krysy, o nichž jim bylo nabulíkováno, že jsou z "chytřejšího" chovu. Ještě významnější jsou experimenty, které Rosenthal a další prováděli ve školních třídách. Psychologové dali učitelům na začátku roku seznam údajně velmi nadaných žáků. Ve skutečnosti byli tito žáci vybráni náhodně, byli tedy průměrně nadaní. Učitelé byli od počátku touto informací tak ovlivněni, že tyto žáky hodnotili zřetelně lépe než zbytek třídy. Po uplynutí školního roku konstatovali nezávislí testátoři, kteří neměli žádné informace o nadaných žácích ve třídě, že nyní jsou tito "nadaní" žáci skutečně inteligentnější než před rokem. Tak co, myslíte si, že ve škole budou Vašeho malého chudáčka přetěžovat? Aby se Vám to nevyplnilo!
Dočasná rezignace na vlastní individualitu a zodpovědnost. Experiment S. Milgrrama. Pokusné osoby jsou rozděleny na "žáky", kteří se učí text zpaměti, a "učitele", kteří je za chybu trestají elektrickým proudem, přičemž mají v zásadě možnost žáka zabít. Výsledky: Skoro všichni učitelé použili maximální šok, když neslyšeli reakci oběti na bolest, neboť žáci se nacházeli ve vedlejší místnosti. Dvě třetiny učitelů použilo maximální šok, i když vnímali zoufalé bušení do zdi. ... Jedna třetina učitelů pokračovala bezohledně v udělování trestů, i když vedle sebe viděli člověka, kterého právě mučili k smrti. ... Nejstrašnější na tomto experimentu ale je, že jen málo pokusných osob odmítlo provést úkol a dokázalo otevřeně vyjádřit svůj nesouhlas. Co dodat?
A jeden obzvláště vypečený experiment z kapitoly Učení: ... prováděl americký behaviorista J.B. Watson roku 1920 s jedenáctiměsíčním Albertem. ... Pak se jednou, právě v okamžiku, když se dotýkal bílé krysy, ozval hlasitý zvuk. Malý Albert ucukl a odvrátil se, projevoval přitom všechny znaky úzkostného vzrušení. Po několika opakováních se lekci naučil: bál se bílých krys (které mu nic neudělaly), trochu méně se bál jiných zvířat se srstí, dokonce měl trochu strach z kožichu své matky. Odborně se to nazývá generalizace podnětu. Aneb, heslo dne: Dítě obecné, k experimentům snadno použitelné.
Kategorizace (stereotypy). Dnes už klasický výzkum P. Hofstättera se týkal rozdílů v inteligenci. Ačkoliv nebyly zjištěny žádné významné rozdíly u obyvatelů jednotlivých rakouských spolkových zemí, zjistilo se při dotazování, že 94% Rakušanů považuje obyvatele Dolního Rakouska za inteligentnější než obyvatele Burgenlandu. 70% dotázaných hodnotilo obyvatele Steiru jako méně inteligentní než obyvatele Dolního Rakouska. Hmm, a proč se vlastně divíme, že se Rakušané bojí Temelína? V žebříčku běžného Rakušana jsou Češi jistě až hluboko pod obyvateli Burgenlandu. Ale abych Rakušanům zase moc nekřivdil! Vzhledem k tomu, že obyvatel Burgenlandu je bratru 3,3%, existují téměř 3% Rakušanů, kteří věří alespoň v inteligenční rovnost mezi všemi Rakušany. Vskutku cenná deviza pro sjednocenou Evropu!

Btw., k překladu. Až při přepisování předchozího odstavce jsem si všimnul, jaký je překladatel dřevák. Podivné spolkové země Rakouska v něm uvedené mají být Dolní Rakousy a Štýrsko. Ovšem, nalezl jsem jen jeden další podobný prohřešek (kirsche nemusí být jen kostel, ale i církev), pročež mohu říci, že se jedná o výjimečné přepisy ve stavu krajního vyčerpání, které neovlivňují celkový dojem.
Uvedenými čtyřmi výřezy jsem rozhodně "nevyžral" téměř celou knihu. Podobných střípků jsou v knize stovky. V zásadě velmi jednoduchý styl odpovídá výše uvedenému účelu. Díky tomu, také každá kapitola končí přehledným kompendiem a kvalitně zpracovanou literaturou, a to vybranou českou a původní cizojazyčnou a rovněž cvičeními s návody na zkoumání sociálních interakcí, usuzování na charakter podle nakresleného stromu a triků na zvládání učení. Každá stránka má až do okraje značku příslušnosti ke kapitole, takže jednotlivé kapitoly, respektive témata, se dobře nalistovávají, zvláště když chcete jen najít nějakou drobnost. A pochopitelně dojde i na Freuda.

Takže, ukažte psychologům, že strávili 6 let na vysoké škole zbytečně. Kupte si knížku za 260 Kč a strčte je do kapsy! (Do které bych jim rád na závěr této taškařice vzkázal, že nechci skotské střiky, svěrací kazajku, ba ani přes hubu.)

Recenze byla původně napsána pro www.neviditelnypes.cz. Autor souhlasí se zveřejněním.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0