Portál.cz > Portál v médiích > Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let (recenze O. Wildové)

Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let (recenze O. Wildové)

Autor: MUDr. Olga Wildová | Datum: 19.11.2002

Obě autorky jsou vysokoškolskými učitelkami, zabývajícími se vývojovými poruchami v oblasti psychologie, rané péče, dále diagnostikou vývoje a vývojových problémů a jejich řešením. Publikace představuje přehled důležitých informací o vývoji dítěte od prenatálního období až do věku osmi let, jak je uvedeno v názvu.

Již v úvodu se čtenář dozví kde hledat hlavní charakteristiky jednotlivých vývojových etap, na co dávat pozor z hlediska správného vývoje a také kdy a kde hledat pomoc.
Autorky upozorňují, že věkové hranice představují pouze přibližné vymezení od průměrných hodnot a norem. Tyto parametry jsou jakési střední body, kterým nemusí ve skutečnosti odpovídat žádné dítě. Dovednosti a schopnosti se mohou proto lišit u konkrétních dětí formou i dobou osvojení. Proto je nutno mít na zřeteli především vývojové sekvence. Jinými slovy je tedy rozhodující , zda se dítě rozvíjí postupně krok za krokem.

Ústřední část publikace (4. – 7. kapitola) obsahuje charakteristiky jednotlivých etap v daných věkových kategoriích používaných při popisu významných změn v dané vývojové etapě (kojenec do 1. měsíce, v dalších měsících až do konce prvního roku, batole do 3. roku, předškolní věk od 3 – 5 let a mladší školní věk od 6 – 8 let). Uvádějí také stručné rady, jak zdravý vývoj správně podněcovat a jak v příslušném období rozvíjet dětské schopnosti a dovednosti. Věkové hranice jsou pouhým časovým vymezením, jak již bylo uvedeno.

Poslední část publikace je věnována dětem se speciálními potřebami.
Ve vývojových profilech se sleduje šest hlavních oblastí neboli domén: tělesná, motorická, percepční, kognitivní, řečová a jazyková a osobnostně – sociální.
Součinnost s dětským lékařem, respektive s dalšími odborníky se soustřeďuje na projevy, které je nutno zachytit včas z hlediska správného vývoje. Opoždění ve vývoji a vývojovým problémům je nutno věnovat okamžitou pozornost a to i při pouhém podezření na ně.

Těmto situacím jsou věnovány samostatné kapitoly 8. a 9. V těchto kapitolách autorky dávají k dispozici rodičům i pedagogům screeningové programy, které jsou sestaveny tak, aby zjistily možné riziko vývojové poruchy. Prověřují především sluch, zrak, tělesné zdraví a obecný vývoj. Zároveň upozorňují na opatrnost v závěrech, protože není vždy snadné rozhodnout, zda je dítě opravdu opožděné nebo zda se jedná jen o odchylku.
„Mezi jednoznačným ano a jednoznačným ne existuje široké pásmo možná, a proto je hodnocení tak složité“.

Zvláště cenné je pozorování rodičů, na jehož základě lze také zjistit, jaký mají rodiče k dítěti přístup.
Publikace je doplněna návrhy vývojových dotazníků. Ve vyplněných údajích jsou další cenné informace o dítěti, které odborníkům mohou pomoci při sestavování intervenčního programu.
Jsou důležitou součástí celkového psychologického i pediatrického vyšetření a cestou k řešení případu.
Přehled vývoje dítěte je určen rodičům, pečovatelům, studentům pedagogických škol, vychovatelům, zdravotním sestrám, učitelkám a dalším odborným pracovníkům, kteří v rámci své profese pracují s dětmi.. Obě autorky souborně a přehledně zpracovaly problematiku, která zůstává stále středem zájmu všech zainteresovaných rodičů i odborníků.

MUDr. Olga Wildová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0