Portál.cz > Portál v médiích > Psychologie - prof. PhDr. M. Nakonečný

Psychologie - prof. PhDr. M. Nakonečný

Autor: prof. PhDr. Milan Nakonečný | Datum: 30.10.2003

U nás se dlouho čekalo na vydání reprezentativní západní učebnice psychologie amerického typu, tj. věcné, vysoce ilustrativní a didakticky zdařilé knihy.

Volba nakonec padla na vydání na Západě velmi oblíbeného pokračování úvodu do psychologie E.R. Hilgarda, předního amerického psychologa. Pokračováním řady vydání jeho učebnice bylo kolektivní, vícekrát vydávané dílo, redigované R.L. Atkinsonovou, které v čes. překladu vyšlo r. 1995. Nyní se našim zájemcům o psychologii dostává po osmi letech do rukou aktualizované vydání této populární učebnice psychologie, která, i když je postavena na téměř jen anglo-amerických pramenech a je v mnoha směrech typicky americká (viz výše uvedené charakteristiky), přece jen už není přísně behavioristická a převážně zoocentrická. Naopak, je to čtivě podaná psychologie, postavená na výběru podstatných a dobře utříděných fakt o lidské psychice, bohatá v prezentaci psychických procesů, ale velmi střízlivá až poměrně reduktivní v problematice osobnosti i když jí v úvodní kapitole nechybí netradiční, byť stručné pojednání o fenomenologickém přístupu v psychologii. Předmět psychologie je vymezen jako „vědecké studium chování a duševních procesů“ (str. 3), což je tak trochu definice z nedbalosti, není-li podrobněji uvedeno, co se míní „duševními procesy“.

Osmi hlavními tématy obsahově velmi bohaté knihy jsou: předmět psychologie (zahrnující pojednání o metodách psychologického výzkumu), biologické základy psychologie a psychický vývoj, vědomí a vnímání (zahrnující kromě jiného i problematiku nevědomí, snů a změněných stavů vědomí v hypnóze, meditaci a narkotickém opojení), učení, paměť a myšlení, motivace a emoce, osobnost a individualita, stres, psychopatologie a metody psychoterapie a posléze sociální chování. V dodatku k těmto částem jsou probrány statistické metody a měření. V úvodní pasáži, nazvané Pár slov pro studenty je podána stručná instrukce ke studiu této knihy.

Knize lze vytknout poněkud nesystematické pojetí v podání přebohatého vědecko-empirického materiálu (např. spojování učení a myšlení), někdy až samoúčelnou polygraficky pestrou vybavenost, která se místy zdá být více výzdobou než obrazovou ilustrací. Avšak tyto amerikanismy jsou bohatě vykompenzovány způsobem, jakým je látka podávána tak, že splňuje základní požadavky na dobře, tj. srozumitelně, věcně a ilustrativně napsanou učebnici, kterou může s prospěchem studovat široká obec zájemců o psychologii, jimž se vyplatí mít ji v knihovně, i když je drahá.

Milan Nakonečný


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0