Portál.cz > Portál v médiích > Psychologie pro učitelky mateřské školy - M. Těthalová

Psychologie pro učitelky mateřské školy - M. Těthalová

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 1.12.2003

Mateřská škola-pro zaměstnané rodiče je důležitým pomocníkem, dětem umožňuje setkávání s vrstevníky, pro učitelky je pracovištěm. Není to zdaleka tak jednoduché, jak se z tohoto výčtu zdá. Školka není jen místem, kde se hlídají děti; malým dětem poskytuje kontakty s kamarády, ale někdy je pro ně velkým stresorem. Učitelka musí být diplomatem, který řeší nesnáze, vrbou, která vyslechne trápení malých i velkých, a zároveň profesionálem, který podpoří zdravý vývoj každého dítěte a respektuje individuální specifika každého svého „žáčka“. Výchovné práci v mateřské škole se věnuje řada knih-většina je však zaměřena na praktické návody k práci. Jaká jsou však základní psychologická východiska práce učitelky mateřské školy? Odpověď najdeme v publikaci Psychologie pro učitelky mateřské školy, kterou sestavil autorský kolektiv pod vedením Václava Mertina a Ilony Gillernové.

Základním předpokladem pro výchovu malých dětí je znalost vývojové psychologie. Publikace je proto uvedena statí o vývoji předškolního dítěte. Zvláště podnětná je část pojednávající o emočním, motivačním a sociálním vývoji dětí. Upozorňuje nás na skutečnost, že malé děti velmi frustruje, pokud nemohou dostatečně uspokojovat své základní potřeby (potřeba pohybu, kontaktu s ostatními…). Učitelka mateřské školy musí být nejen dobrým metodikem, ale také diagnostikem. Proto se jedna ze statí věnuje právě diagnostice a jejím metodám. Poznávání jednotlivých individualit učitelce pomůže vytvářet individuální programy pro jednotlivé děti.

Každá třída mateřské školy je plná individualit, osobností se specifickými dovednostmi, ale i problémy. Několik kapitol Psychologie pro učitelky mateřské školy je proto věnováno právě zvláštnostem nebo dílčím obtížím, které můžeme u některých dětí pozorovat. V mateřské škole se občas setkáme s dítětem, které je výrazně nadané (například je tzv. předčasným čtenářem). Specifika práce s nadaným dítětem jsou v knize velmi dobře popsána. Další zvláštnost, která se u některých dětí ve školce objevuje, je nechuť k jídlu či některým potravinám. Tyto děti komentují každé jídlo, které dostanou (věta „Tohle nejím“ bývá na denním pořádku) a znechucují tak jídlo ostatním. Někdy může docházet i k „mocenskému“ boji mezi učitelkou a dítětem, některé děti se naučí prostřednictvím jídla manipulovat se svým okolím. Dětem, které odmítají některé potraviny, hrozí i zdravotní obtíže. Učitelky, které se potýkají s podobným problémem, najdou v knize radu a pomoc. Odpovědi na své otázky v knize najdou i učitelky, které mají ve třídě dítě jiného etnika, předškoláka (u něhož se často řeší otázka vhodnosti odkladu školní docházky) nebo integrované dítě (s postižením).

Mateřská škola nepůsobí jen na děti, které do ní docházejí. Dění ve školce bedlivě sledují rodiče a chtějí po učitelkách různé informace. Učitelky poskytují informace o pokrocích jednotlivých dětí, telefonují rodičům, jejichž dítě ve školce onemocnělo, vysvětlují, proč si dítě zamazalo čisté tepláky. Přitom se konfrontují s výchovnými styly rodin a musí komunikovat s rodiči z různých společenských a sociálních vrstev. Požadavek na diskrétnost učitelek (něco jako profesionální tajemství) a respekt k specifikům rodin je nutností. Práce učitelky mateřské školy klade velké nároky i na osobnost samotné učitelky. Musí se vyrovnávat s určitým podceněním své práce, pracuje většinou ve výlučně ženském kolektivu, má na starost skupinu dětí, z nichž je každé náročnou osobností. Autoři mysleli i na zmíněné obtíže a věnovali jim samostatnou stať.

Jak je vidět, tak práce učitelky mateřské školy není jen pouhým hlídáním dětí. Vyžaduje profesní přípravu a znalost vývoje dítěte. Současný trend předškolního vzdělávání spočívá ve výchově osobnosti dítěte jako celku. Publikace Psychologie pro učitelky mateřské školy přináší náměty a inspiraci všem učitelkám, které chtějí poznat psychologická hlediska výchovy a vzdělávání malých dětí.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0