Portál.cz > Portál v médiích > Sexuální chování v ČR

Sexuální chování v ČR

Autor: Jaromír Kopeček, PhD. | Datum: 2.4.2001

Navzdory tomu, že noviny a časopisy přinášejí s železnou pravidelností tu více, tu méně šokující a naprosto překvapující zjištění o stále horší zvrhlosti a zpustlosti české populace (případně o její stále rostoucí ztrátě za rozvitým světem) měsíc po vydání této publikace se neobjevuje smršť, ba ani malá přeháňka reakcí. Že by bulvár i hořekovači nad všeobecným úpadkem měli najednou moc práce? Anebo, že by dílko dávalo málo tepla na ohřátí polívčičky? V jaké jsme tedy situaci a co je zrovna „trendy“?

Kniha je postavena na výsledních prvního srovnávacího průzkumu sexuálního chování, zkušeností postojů provedeného na reprezentativním souboru obyvatel ČR. Průzkumy byly provedeny v letech 1993 a 1998 a kombinovanou metodou face-to-face interview a anonymního dotazníku při nich bylo dotazováno 3722 mužů a žen.
Cituji z teoretického úvodu: Zvláštnosti lidské sexuality se projevují například v tom, že žena prožívá orgasmus (s tímto jevem se kromě samiček trpasličího šimpanze druhu Pan paniscus bonobo u subhumánních živočichů nesetkáváme), nebo v tom, že člověk nezná dobu říje a je vlastně sexualizován po celý rok. I tím je lidská sexualita do značné míry oddělena od rozmnožování.
Protože předpokládám, že valná většina čtenářů tuší jakou formou se publikují výsledky statistických výzkumů, zahrnu Vás rovnou přívalem citovaných informací a komentářů. Dodám jen, že každé sledované téma je v knize doplněno diskusí a srovnáním s výsledky podobných zahraničních výzkumů (literatura obsahuje 201 citací). Procenta v závorkách jsou uváděna ve formě (ženy/muži) a do citací jsem je doplnil já.

 • Trend ke snižování věku koitarché se u české populace v devadesátých letech zastavil. Nejvíce respondentů má svůj koitální debut v 17. (23,1/19,7)a 18. (23,8/22,2) roce života. Věk prvního pohlavního styku se u českých mužů a žen statisticky významně neliší, respondenti zahajují své pohlavní aktivity průměrně ve věku kolem 18 let (18,06±2,49/18,17±2,79).
 • Průměrná frekvence partnerských pohlavních styků je u sexuálně aktivních mužů a žen vyšší než 8x měsíčně, což je více, než uvádějí porovnatelné zahraniční studie (USA, Francie, Velká Británie), a nemění se. V naší populaci však klesá počet partnersky sexuálně aktivních mužů a žen (neaktivních je 31/18).
 • Došlo k výraznému poklesu sexuální spokojenosti českých žen (z 82% na 70%).
 • U mužů i u žen byl zjištěn výrazný pozitivní trend ke snižování počtu sexuálních partnerů (včetně partnerů náhodných) za posledních 12 měsíců, svědčící o vzrůstající odpovědnosti české populace v této oblasti.
 • Celoživotní průměrné počty sexuálních partnerů: Ženy: 5,55±7,00. Muži: 9,74±13,66
 • U českých žen převládá klitoridální nebo kombinovaný typ sexuální vzrušivosti. Pouze menší část českých žen je vyhraněně vaginálně vzrušivých (dosahují orgasmu drážděním v hloubce pochvy). Asi 5% žen je plně sexuálně anestetických (necítí žádné sexuální vzrušení), 8% nedosahuje orgasmu při jakýchkoli sexuálních aktivitách a 9% je koitálně anorgastických.
 • Ženy uvedly se stálým partnerem statisticky významné snížení užívání přerušované soulože a metody neplodných dnů a současně výrazně vyšší užívání antikoncepce hormonální.
 • Počet ženatých mužů a vdaných žen s extramatrimoniálními styky se významněji nemění; alespoň jednorázovou nevěru během manželství uvedlo 64% mužů a 46% žen v roce 1993 oproti 63% a 42% v roce 1998. Zatímco u mužských respondentů jde většinou o náhodný mimomanželský styk, nevěrné ženy tendují spíše k trvalejším mimomanželským vztahům.
 • Zvýšil se počet českých mužů se zkušeností s komerčním sexem z 9% v roce 1993 na 14% v roce 1998.
 • Pouze 1,8% mužů a 2,3% žen ve výzkumu z roku 1993 a 2,5% mužů, resp. 3,5% žen, roku 1998 uvedlo, že se cítí orientováno homosexuálně nebo si svou sexuální orientací nejsou jisti. Exkluzivní homosexuální orientaci přitom konstatoval jen zlomek procenta vyšetřovaných mužů.
 • V roce 1998 pouze přibližně 4% naší populace vyslovilo zásadní výhrady proti interrupcím či vůči či vůči předmanželským sexuálním stykům, 25% proti stykům náhodným, 27% proti stykům mimomanželským, 8% proti masturbaci, 6% proti homosexuálním stykům a 12% proti pornografii, necelých 6% proti antikoncepci. I vůči skupinovým sexuálním aktivitám zaujímá negativní morální postoj pouze 33% našeho souboru. Trendy svědčí ve srovnání s rokem 1993 o liberalizaci postojů, zvláště u žen.
 • Roku 1998 7,1% mužů a 10,4% žen uvedlo, že bylo ve věku do 15 let sexuálně zneužito dospělou osobou. Zatímco u zneužitých dívek šlo především o příbuzného či známého, u zneužitých chlapců hlavně o osobu cizí.
 • Celkem 13,5% českých žen uvedlo zkušenost s vynuceným sexuálním stykem v anamnéze. Data svědčí o převaze sexuálně agresivních zkušeností získaných v rámci manželských a partnerských vztahů. Na otázku, zda někdy přinutili násilím nebo hrozbami nějakou ženu k pohlavnímu styku, odpovědělo kladně celkem 7,9% českých mužů.

Doufám, že jsem z publikace vydané Portálem v roce 2001 nevyzradil příliš.

Recenze byla původně napsána pro www.neviditelnypes.cz. Autor souhlasí s jejím zveřejněním.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0