Portál.cz > Portál v médiích > Škola, základ života?

Škola, základ života?

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.5.2003

Jistě nelze pochybovat o tom, že škola má pro náš život velký význam. Číst a psát se sice řada z nás naučila sama, s tím ovšem v životě nevystačíme. Škola však není jen „studnicí“ vzdělanosti, ale pro mnohé děti a dospělé bývá noční můrou. Proč se některým dětem ve škole daří lépe a jiným hůře? Je to jen intelektem, nebo jsou ve hře i jiné faktory? Nejen na tyto otázky se pokusili odpovědět autoři Jan Čáp a Jiří Mareš, a to ve své staronové publikaci Psychologie pro učitele. Učení je v podstatě interakcí třech faktorů-učitele, učeného neboli žáka a učiva. Autoři se obsáhle zabývají všemi jmenovanými aspekty vyučování. Svoji publikaci uvádějí obsáhlým pojednáním o vývoji člověka a činnosti mozku. Zabývají se i vývojem osobnosti a zejména její strukturou. Zmiňují řadu dílčích aspektů osobnosti a při popisu jednotlivých složek našeho Já nezapomínají právě na učitele, kterým je publikace určena. Proto se snaží zdůraznit ty vlastnosti a kvality osobnosti, které jsou důležité pro proces výuky.

Vzdělávání jde ruku v ruce s výchovou. Proto autoři věnovali podstatnou část knihy i otázkám výchovy osobnosti a zvažují zejména možnosti ovlivnění případných problémů. Autoři uvádějí, že se v posledních letech zvyšuje problematické chování dětí a mládeže. Elementární výchovné prostředky, kterými je kladení požadavků spojené s kontrolou jejich plnění, odměny a tresty, mají stálé místo ve výchově nových generací. Podle autorů hodně záleží na formě, kterou použijeme. Významným výchovným činitelem je náš vzor, který často působí více než slova. Pokud např. s cigaretou u úst budeme kázat o škodlivosti kouření, asi naše slova nepadnou na úrodnou půdu.

Autoři svou knihu adresovali především pedagogům, proto závěrečnou část knihy věnují specifickým problémům, které se týkají vzdělávání a vztahu učitele a žáka. Předpokladem úspěšného vzdělávání je podle autorů pedagogická diagnostika žáka. Žák nemá být vzdělávacím objektem, nádobou, do níž toho musíme nalít co nejvíce. Učitel by měl respektovat osobnost svých žáčků a měl by brát ohled na případná znevýhodnění (např. porucha učení). Autoři nezapomněli na to, že učitelem předkládané učivo žák interpretuje na základě svého jedinečného chápání světa. Proto se může stát, že si žák z našeho výkladu vybere nepodstatné detaily nebo nás prostě nepochopí. Svoji roli sehrávají i nevyhovující učebnice a nedostatek pomůcek (autoři však upozorňují na to, že přílišná názornost také škodí, žáci se totiž nenaučí zobecňovat a zůstávají u konkrétních poznatků).

V úvodu jsem zmiňovala, že pro mnohé z nás škola nebyla a není baštou vzdělanosti, ale stresující záležitostí. Autoři se proto věnují i školní zátěži a jejímu zvládání. Uvádějí některé situace, které mohou způsobit stres, a nabízejí strategie ke zvládnutí napětí. Protože zátěžovou „okolností“ může být také učitel, autoři doporučují dodržování určitých opatření (nepřetěžování žáků, nevysmívání se a neironizování apod.). Důležitou okolností, která vede ke stresu nebo naopak dobrému pocitu, je klima třídy a celé školy.

Publikace Psychologie pro učitele je stálicí v knihovnách učitelů, studentů pedagogiky a psychologie. Proto je možná škoda, že kapitolu o žákovském stresu autoři nedoplnili zmínkou o stresu učitelů. Doporučení, abychom snížili požadavky na svoje žáky a dali jim vždy čas na „strávení“ učební látky, je vzhledem k nahuštěnosti osnov obtížně splnitelné. Profese učitele klade velké nároky na psychickou odolnost, možná by proto neškodilo, pokud by se autoři zamysleli nad školním stresem z pohledu učitele. Toto je však jediná (učitelská) výhrada, kterou bych autorům adresovala. Velkým kladem publikace je aplikování poznatků kognitivní psychologie do psychologie školní.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0