Portál.cz > Portál v médiích > Trénink pro partnerský život (recenze M. Haisové)

Trénink pro partnerský život (recenze M. Haisové)

Autor: Marie Haisová | Datum: 3.4.2003

Je vzácností potkat autora, jehož teorie je doložena praxí. Trénink pro partnerský život napsal německý autor Josef Kirchner, kterému je 70 let, z toho je 40 let šťastně ženatý, žije se svojí ženou, syny, jejich ženami a vnoučaty ve šťastném partnerském vztahu, ve kterém získal všechny zkušenosti, které nám předává v knize Trénink pro partnerský život. To, co se můžeme v knize dozvědět, je zkušenost jeho života. Žádné pravdy, žádné učení a žádná tvrzení, která by nezískal sám. Píše doslova: „Nemyslím si mnoho o odbornících, vědcích, takzvaných autoritách a pomocnících v životě, pro které jsme my a naše potřeby pouze příležitostí k tomu, aby potvrdili sami sebe.“ Náš život můžeme změnit jen my sami. Kirchnerova kniha je kvalitní pomůckou pro partnerský život, abychom se, jak říká, nevydávali na severní pól v sandálech. Autor již dříve napsal Bibli egoismu, na kterou se v knize odvolává. Jeho základním tvrzením je, že zdravý egoismus je předpokladem dobrého vztahu. Nevíme-li totiž sami kdo jsme, co chceme a kam jdeme, jak se můžeme domluvit na něčem s někým jiným, nenaučil-li nás nikdo, jak nahradit v partnerském životě princip „proti sobě“ principem „spolu“?

Spolu více než sami

Partnerství má dle Kirchnera smysl, pakliže partneři mohou společně dokázat víc než každý sám. Hned v úvodu knihy autor vyjmenovává jedenáct pravidel partnerského života, mezi kterými je zajímavé tvrzení, že každá agresivita vůči partnerovi je vždy agresivita, se kterou jsme se my sami nevypořádali. Také není důležité, kdo má pravdu, ale co je pravda. Ten, kdo chce neustále mít pravdu, nechce partnera, ale obdivovatele, který nemá vlastní názor. Štěstí nemáme očekávat od nikoho jiného než sami od sebe. Pouze ten, kdo je sám šťastný se může o štěstí podělit.

Autor doporučuje udělat si každý den půl hodinu času na partnerský dialog, při kterém partneři preventivně proberou vše, co žádá objasnění. Většina nedorozumění pramení z toho, že si na sebe partneři neudělají čas a tak to, co bylo ze začátku malicherné, přeroste do konfliktu, ze kterého už není východiska. Tři základní otázky našeho života mají být: Kde jsem dnes, odkud pocházím a kam se chci dostat? Na tyto otázky se máme snažit odpovědět – ne se odpovědi vyhnout výmluvou. Poctivé hledání je nejkrásnější věno, které můžeme do partnerského vztahu přinést. „Náš“ čas je platformou pro prolomení pokrytectví a vyslovení všeho, co nás a našeho partnera tíží. Toto můžeme považovat za nejrozumnější způsob terapie, jaký může být. Nesdílet problém, který máme s partnerem, s cizími lidmi, nýbrž s člověkem, který je vztahovými problémy postižen stejně jako my.

Moudří, chytří a hloupí

V knize je základní a jednoduché dělení lidí na chytré, hloupé a moudré. Ti chytří ovládají hloupé, kterých je početně zřejmě nejvíc, jinak by chytří nebyli tak mocní. Naším cílem by měla být moudrost, což je nezávislost, svoboda, vyšší stupeň vědomí, který nedovolí, aby námi někdo manipuloval, ovládal nás, byť jen reklamami či náš životní čas zabíjející programy v masmédiích. Rozhodneme-li se s partnerem, že nechceme žít pro utrpení, ale být, pokud možno každý den společně šťastni, pak bychom při tomto rozhodnutí neměli dělat žádné kompromisy. Naše výchova z nás možná udělala křečovité a ustrašené jedince, kteří jen neustále hledí na to, aby řekli a udělali to, co se od nich očekává. Jsou plní pocitů viny a připraveni kdykoliv potlačit svá skutečná přání a potřeby, aby před druhými neukázali svou slabou stránku. Moudří říkají: „Bez svobody nemůžeš být nikdy šťastný.“ Poselství, které nám předávají naši vychovatelé zní. „Pokud se nepodřídíš pravidlům společnosti, vyloučíš se z ní.“ Autor píše, že to je možná správné, ale pouze tehdy, když nám stačí být na této společnosti a jejích pravidlech závislí, protože nemáme lepší alternativu. Partnerský vztah s jiným člověkem, se kterým se shodneme na vlastních, individuálních pravidlech, je základem úplně jiného života. Velká masa Hloupých, kteří jsou závislí na zákonech Chytrých, se zříká osobní svobody jedinečného individua. Kdo se řídí pravidly partnerského vztahu, určuje sám, čeho se chce zřeknout, aby společně s jiným člověkem dosáhl více, než by mohl dosáhnout on sám.

Marie Haisová M.B.A.
ředitelka Agentury GAIA


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0