Portál.cz > Portál v médiích > Úvod do současné ekologie

Úvod do současné ekologie

Autor: Tomáš Grim | Datum: 30.11.2001

Napsat kvalitní učebnici pro studenty jakéhokoliv vědního oboru je práce velmi nelehká. D. Storch a S. Mihulka ve svém „Úvodu do současné ekologie“ tento úkol splnili na výbornou. Učebnice vznikla podstatným rozšířením před třemi lety vydané brožurky Ekologie (recenze viz Veronica č. 6/1999, s. 29). Tato publikace bohužel byla běžnému čtenáři v podstatě nedostupná – byla vydána jako přípravný text pro účastníky biologické olympiády.

Vzhledem k současnému stále rozsáhlejšímu překrývání různých oborů a narůstajícímu počtu interdisciplinárních projektů je stále těžší definovat, co to vlastně ekologie je. Proto učebnice „Úvod do současné ekologie“ stručně a přehledně seznamuje čtenáře pouze s vybranými tématy, která jsou předmětem ekologického výzkumu. Autoři se soustředili „na oblast jevů spojeným bezprostředně s živými organismy a s procesy, které ovlivňují jejich výskyt a způsob života“ (s. 9). Z tohoto úvodu jsou v učebnici probírána i témata, která jsou součástí evoluční biologie a behaviorální ekologie (např. životní strategie, speciace, koevoluce).
Text je velice přehledný a navýsost srozumitelný. V jeho hlavní části jsou probírány obecné zákonitosti a procesy, konkrétní příklady jsou přehledně odděleny čarou a je na ně odkázáno v hlavním textu. Další ucelená a doplňující témata jsou uvedena samostatně v boxech. Tento trojí způsob členění textu podstatně zjednodušuje orientaci čtenáře.
Za hlavní částí učebnice následuje velmi stručný úvod základních principů metodologie a testování hypotéz a slovníček základních pojmů. Student jistě ocení, že seznam doporučené a citované literatury jsou odděleny. Dalším velkým pozitivem je relativně velké množství citací (126), z nichž plných sedmdesát procent pochází z posledního desetiletí (!), včetně šesti citací z roku 2000.
K učebnici mám jen dvě okrajové poznámky. Na str. 67, kde je probírán sympatrický posun znaků bylo vhodné odkázat čtenáře na příklad 2.1A na s. 28 – odlišné zbarvení samců lejska černohlavého v oblasti sympatrického vs alopatrického výskytu s lejskem bělokrkým je krásnou ukázkou tohoto fenoménu. Pro anglický termín trade-off (s. 21) by, alespoň podle mého názoru, bylo vhodné používat jako český ekvivalent výraz kompromis (i v angl. literatuře jsou oba termíny běžně užívány jako zaměnitelné ekvivalenty).
Kniha je určena především studentům středních a vysokých škol, ale jistě ji ocení i odborník (jako stručný a velice fundovaně napsaný přehled) či pedagog (jako text vhodný pro přípravu přednášek). Zájemci o ochranu přírody by si pak měli přečíst závěrečné tři kapitoly o diverzitě, stabilitě a ekologii globálního ekosystému. Problém potenciální „ekologické katastrofy“ je zde nastíněn s odstupem, jasně a objektivně (což je přístup, ze kterého by si mnozí ochranářští aktivisté měli vzít příklad). Naprosto souhlasím s autory, kteří na závěr poznamenávají: „Pokud má smysl hovořit o ekologické katastrofě, tak nikoli jako o možném zhroucení života na Zemi, ale o zhroucení světa, který je nám blízký“ (s. 137).
Tomáš Grim


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0