Portál.cz > Portál v médiích > Vymětal : Lékařská psychologie (H. Haškovcová)

Vymětal : Lékařská psychologie (H. Haškovcová)

Autor: Prof. PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc. | Datum: 14.6.2004

Jan Vymětal je naší psychologické obci dobře znám. Dlouhodobě se věnuje klinické psychologii a psychoterapii. Je autorem celé řady odborných knih a publikací a přednáší lékařskou psychologii na l. lékařské fakulta UK v Praze. Tam je také od roku 1998 přednostou Ústavu pro humanitní studia v lékařství. Je tedy plně kvalifikovaný pro napsání učebnicového textu s názvem Lékařská psychologie,který právě vychází ve třetím a aktualizovaném vydání.

Na poměrně velkém rozsahu /téměř 400 stran/ jsou uspořádány základní a promyšleně vybrané poznatky z obecné, vývojové a sociální psychologie, právě tak jako i psychologie osobnosti. Jan Vymětal svou knihu určil především posluchačům lékařských fakult, dále lékařům a případně i jiným zdravotníkům. Knihu jistě uvítají také psychologové a sociální pracovníci, kteří se profesně realizují ve zdravotnictví. Neskrývanou ambicí autora je přispět k humanizaci našeho zdravotnictví a tedy navrátit základnímu a nosnému vztahu mezi nemocným a jeho ošetřujícím lidskou dimenzi.

Kniha má 22 základních kapitol a kromě klasických témat /např. vývojová psychologie, osobnost, motivace apod./ jsou předloženy poznatky a informace týkající se vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem, zdůrazněn psychologický přístup nejen k nemocnému, ale i k důležitým osobám jeho života. Samostatnou kapitolu věnoval autor například i zásadám sdělování nepříznivých skutečností pacientům a jejich rodinám, truchlení a depresi, hněvu a agresivitě a problematice umírání a smrti. Nechybí ani informace o psychoterapii a přehled základních forem a prostředků psychoterapie. Lze ocenit i připojené dodatky a to především Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny /a další důležité dokumenty/. Jmenovaná úmluva je poměrně málo známá a to přesto, že ji ratifikoval Parlament České republiky v roce 2001 a že je právně závaznou normou, která významně a výrazně ovlivní lékařskou praxi.

Ke kladům knihy patří i důsledné bibliografické odkazy. V této souvislosti lze jen zalitovat, že autor neuvádí práce některé zásadní práce nepsychologů /např. moji Lékařskou etiku a Thanatologii, ale i práce M.Svatošové, N.Kubíčkové atd./ Uvítat lze naopak připojené Požadavky ke zkoušce z lékařské psychologie a psychoterapie a četné ilustrativní kasuistiky.

Kniha je napsána přehledně a srozumitelným jazykem. Plným právem ji lze doporučit k odpovědnému studiu všem, kteří se potřebují osvojit znalosti z lékařské psychologie.

Prof. PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.
Recenze vyšla v časopise Onkologická péče č. 2, 2004 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0