Portál.cz > Semináře > Přehled psych. kurzů

JAK UZDRAVIT ZRANĚNÉ JÁ

Každý zažil nějakou křivdu, bolest, trauma. Odhoďte tu zátěž!


Lektor: Jakub Hučín
Délka kurzu: jednodenní školení 9 – 16 h
Cena kurzu: 1800 Kč včetně DPH.

Kurz vede lektor s bohatou zkušeností z terapie, koučování, výcviků i z oblasti krizové intervence. Je vhodný jak pro veřejnost, tak pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí, dobrovolníky, pracovníky center a sociálních služeb.

Termín:

21. 10. 2016

Zaměření:

Kurz, při kterém se učíme zacházet s bolestnými a nelehkými prožitky z našeho života. Budeme se zabývat tím, jak trauma vzniká a jak může ovlivnit náš další život a vyzkoušíme si verbální i neverbální techniky, například pohybové a výtvarné, a imaginace používané při terapeutické práci s traumatem

Jakub Hučín

Znáte z časopisu Psychologie dnes!
Vystudoval filosofii a teologii. Pracoval jako středoškolský učitel, v letech 1999-2004 jako redaktor Psychologie dnes. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci, systematický psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze a výcvik v terapii traumatu. V letech 1998-2003 pracoval jako dobrovolník na Lince důvěry Diakonie ČCE, od roku 2005 působí v soukromé psychoterapeutické praxi v Praze. Je členem výcvikového týmu Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) a od roku 2014 je lektorem psychoterapeutických výcvikových skupin.