Portál.cz > Semináře > Přehled psych. kurzů

KRIZE JAKO ŠANCE NA ZMĚNU

Možná se Vám právě nečekaně rozpadl vztah nebo máte velké potíže v práci či podnikání. Můžete být ve složité finanční situaci. Prožívat krizi související s pocity ztráty mládí či krizi díky vysokým nárokům a očekáváním partnera, rodičů, práce. Nebo je někdo z vašich blízkých vážně nemocný. Nebo jste vážně nemocní právě Vy. Možná máte ve svém okolí někoho v krizové situaci, komu chcete pomoct.


Lektorky: Radka Liebzeitová, Andrea Květoňová
Délka kurzu: jednodenní seminář 9 – 16 h
Cena kurzu: 1800 Kč včetně DPH

Kurz vám pomůže zmapovat situace, které ovlivňují váš život a možnosti reakcí na ně a následného chování. Ukážeme si, jak krizové situace řešit a jak z nich odejít navíc ještě posílený.
Kurz probíhá s lektorkami s bohatou zkušeností z práce s lidmi v krizi, krizové intervence, z koučování, terapeutických výcviků. Je vhodný jak pro veřejnost, tak pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí, dobrovolníky, pracovníky center sociálních služeb. teď“.

Termín:

KURZ ZRUŠEN

Zaměření:

Kurz bude probíhat interaktivní a sebezkušenostní formou. Budeme kombinovat teoretické poznatky s vlastními životními zkušenostmi a prožitky, a to způsobem individuální i skupinové práce. Důležité je pro nás nabídnout účastníkům možnost osobního přístupu. Budeme využívat také projektivních technik a imaginace. Ty nás mimo jiné budou učit „číst situaci jinak“.

ZE SEMINÁŘE SI ODNESETE:

• jak krizové situace řešit,
• dlouhodobý plán řešení vlastní krize,
• plán pro „Váš první krok“,
• jak z krize odejít navíc ještě posílený,
• seznam Vašich osobních příležitostí plynoucích z krize,
• jak využít sebe a ostatních ke zvládnutí krize.


Radka Liebzeitová

Vystudovala speciální pedagogiku a v tomto oboru se realizovala především v zahraničí. Od roku 2007 pracovala v personalistice v mezinárodních společnostech, naposledy 7 let v International School of Prague. Na své magisterské vzdělání navázala studiem na Psychoterapeutické fakultě při PVŠPS a pětiletým psychoterapeutickým výcvikem SUR. Prošla řadou kurzů zaměřených na terapeutické techniky a směry (Rogers, Arteterapie, Na řešení zaměřená terapie, Krizová intervence, Lege artis, Práce se sny apod.). V současné době pracuje na Krizové lince bezpečí a zabývá se psychoterapií.Andrea Květoňová

Vystudovala ekonomii a finance a profesně působila zejména v oblasti financí jak v České republice, tak v zahraničí (PricewaterhouseCoopers, Nokia, Nestlé). Od roku 2010 se aktivně zabývá profesním mentoringem a koučingem, kde využívá zkušeností z komerčního sektoru a oblastí psychosociální pomoci. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí a mentorka pro Britskou obchodní komoru. Své vzdělání si rozšířila akreditovanými výcviky pro práci s lidmi v krizových situacích a po traumatech při MPSV ČR, absolvovala také výcvik sexuologické práce při Evropské akademii somatického vzdělávání (EASE) a je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.